Các mô hình dự báo giá

 

"Người dự đoán là người quan sát tương lai và hành động trước khi nó xảy ra".

Bernard Baruch

 

Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét các loại khác nhau của dự báo phân tích và dự báo fx , có thể giúp dự đoán Sự chuyển động giá cả. Vì fx phân tích cơ bản và kỹ thuật không dễ hiểu, chúng tôi đã cung cấp lời giải thích đơn giản nhất về các khái niệm cơ bản dự báo. Nhưng mặc dù, thật khó để làm mà không có cách học tập, do đó bạn phải tập trung & nbsp; và đặt tâm trí của bạn cho một nhiệm vụ nghiêm trọng. Đó là về phân tích Forex và các mô hình dự báo giá.

 

Quay lại chương "Giới thiệu về thị trường ngoại hối" Chuyển sang chương "Phân tích cơ bản"

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus