NHẬN TIỀN THƯỞNG

  TIền thưởng 200%

  Biến tiền thưởng thành lợi nhuận!

  Với ưu đãi tuyệt vời từ FreshForex, khách hàng sẽ nhận ngay 200% tiền thưởng trên mỗi khoản tiền nạp từ $500.

  TĂNG KHối lượng GIAO DỊCH CỦA BẠN: nẠP $500 ĐỂ NHẬN $1500 TRONG TÀI KHOẢN ngay hôm nay!

  Chương trình tiền thưởng được áp dụng cho tất cả các khách hàng của FreshForex, không giới hạn số lần.

  Ba bước đơn giản để nhận thưởng:

  Mở tài khoản và xác thực thông tin

  Kích hoạt ưu đãi cho tài khoản MT4 Classic, MT5 Classic hoặc MT4 Market Pro

  Nạp tiền và nhận thưởng

  Điều khoản chương trình tiền thưởng:

  1. Chương trình khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 24/12/2018 đến ngày 15/11/2020.
  2. Chương trình khuyến mãi được áp dụng trên tài khoản MT4 Classic, MT5 Classic và MT4 Market Pro, không đồng thời tham gia chương trình khuyến mãi khác.
  3. Để kích hoạt khuyến mãi, khách hàng cần:
   1. Xác thực thông tin cá nhân.
   2. Khuyến mãi chỉ được kích hoạt trên một tài khoản giao dịch. Khách hàng không thể vô hiệu hóa khuyến mãi hoặc thay đổi tài khoản nhận tiền thưởng trong tương lai.
  4. Số tiền thưởng là 200% dành cho mỗi khoản tiền nạp từ 500 USD / 500 EUR trở lên.
   1. Nếu số tiền nạp vào tài khoản thấp hơn số tiền tối thiểu kể trên, do trừ phí hoặc chênh lệch sau chuyển đổi tiền tệ, tiền thưởng sẽ không được ghi có.
   2. Từ thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mãi, nếu tổng số tiền nạp vào tài khoản nhỏ hơn tổng số tiền đã rút khỏi tài khoản, tiền thưởng sẽ không được ghi có.
  5. Tiền thưởng chỉ được tính trên các khoản tiền nạp đến từ nguồn bên ngoài (từ hệ thống thanh toán) trong thời gian áp dụng khuyến mãi. Bất kỳ yêu cầu rút hoặc chuyển tiền đều được coi là rút tiền.
  6. Số tiền thưởng tối đa dành cho mỗi tài khoản kích hoạt khuyến mãi là 5000 USD / 5000 EUR.
  7. Tiền thưởng được ghi có vào trường “Tín dụng” (Credit) của tài khoản giao dịch: ban đầu không thể rút, hoàn toàn được sử dụng để tăng khối lượng giao dịch, không được sử dụng để bù lỗ giao dịch (khi lỗ thả nổi vượt quá “Số dư” (Balance) của tài khoản).
  8. Toàn bộ số tiền thưởng có thể được chuyển sang trường “Số dư” (Balance) và cho phép rút khi khối lượng giao dịch đã đóng tính trên lot đạt 35% số tiền thưởng bằng USD (Dollar Mỹ). Tiền thưởng không được chuyển một phần.
   Ví dụ, số tiền thưởng là 1000 USD: 1000 USD x 35% = 350 lot đã đóng – đó là khối lượng giao dịch đạt yêu cầu để chuyển tiền thưởng sang trường “Số dư” (Balance).
   Sau khi giao dịch đủ khối lượng yêu cầu, khách hàng cần liên hệ với người quản lý tài khoản qua mục Phản hồi trong Khu vực Cá nhân để chuyển tiền thưởng sang Số dư. Trong trường hợp tài khoản bị khấu trừ tiền thưởng theo các điều khoản của chương trình khuyến mãi này (ngoại trừ mục 9.4), tiền thưởng không được chuyển sang Số dư.
  9. Tiền thưởng bị khấu trừ khỏi tài khoản trong các trường hợp sau:
   1. Có yêu cầu rút tiền hoặc chuyển tiền sang tài khoản khác;
   2. Nếu Tài sản (trường “Equity") của tài khoản nhỏ hơn số tiền thưởng hiện tại (trường "Credit");
   3. Nếu Số dư tài khoản âm;
   4. Khi tất cả điều khoản chương trình khuyến mãi được tuân thủ và tiền thưởng được chuyển vào trường “Số dư”;
   5. Nếu tiền thưởng bị vô hiệu hóa.
  10. Công ty có quyền thay đổi điều khoản và thời gian áp dụng khuyến mãi.
  11. Theo Điều khoản Ưu đãi (Offer Terms), tiền thưởng chỉ được sử dụng để tăng vốn giao dịch. Để ngăn chặn hành vi lạm dụng khuyến mãi, Công ty có quyền đưa ra quyểt định bất kỳ lúc nào, không cần cảnh báo, về việc: từ chối ghi có tiền thưởng hoặc khấu trừ tiền thưởng. Các biện pháp này cũng có thể được Công ty thực hiện khi có nghi ngờ một và cùng một người nhận tiền thưởng từ nhiều Tài khoản Cá nhân có liên kết với nhau.
  12. Với việc kích hoạt chương trình khuyến mãi này và nhận tiền thưởng, khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và hoàn toàn đồng ý với điều khoản của chương trình khuyến mãi, và sẽ không gửi bất kỳ khiếu nại nào đến Công ty về các điều khoản sử dụng tiền thưởng hay biện pháp Công ty thực hiện tuân thủ theo những điều khoản đó.
  tận dụng tối đa cơ hội giao dịch Của bạn với chương trình tiền thưởng Từ freshForex! NHẬN TIỀN THƯỞNG

  Điều khoản khuyến mại:24.12.2018 — 15.11.2020

  Close
  Đăng nhập
  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
  manager photo manager photo
  Online-support
  Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

  Viết

  Get bonus