Получить бонус

300% on each
deposit!

Get up to 5000 USD to secure margins

Get 300%

What you can do with the
bonus:

Increase trading volume and triple your profit.
Trade actively and convert the bonus into real withdrawable funds.

How to get it:

1
Open an account and link it to the promotion
Valid for Classic MT4, Classic MT5, or Market Pro MT4
2
Deposit from 100 USD
Choose any convenient deposit method
3
Get the bonus
Use up to $5000 to cover margins
Trade larger volumes using the bonus to secure margins! Get 300%

Promotion terms:

 1. Thời gian khuyến mại là từ ngày 5 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024.
 2. Khuyến mãi áp dụng cho các tài khoản Classic MT4, Classic MT5 và Market Pro MT4 với bất kỳ loại tiền tệ tài khoản nào, không được kết nối với các chương trình khuyến mãi khác.
 3. Để kích hoạt phần thưởng, cần phải:
  1. Xác minh dữ liệu cá nhân.
  2. Kích hoạt khuyến mãi trên một trong các tài khoản giao dịch trong Khu vực khách hàng. Không thể vô hiệu hóa khuyến mãi hoặc thay đổi tài khoản để ghi có tiền thưởng trong tương lai.
 4. Số tiền thưởng là 300% cho mỗi khoản tiền gửi từ 100 USD / 100 EUR bằng loại tiền tài khoản giao dịch hoặc tương đương 100 USD theo tỷ giá nội bộ của công ty đối với các loại tiền tệ tài khoản giao dịch có sẵn khác.
  1. Nếu số tiền gửi không đạt mức tối thiểu nêu trên do bất kỳ khoản phí nào bị tính, tổn thất trong quá trình chuyển đổi tiền tệ hoặc các chi phí khác liên quan đến việc nạp tiền vào tài khoản thì tiền thưởng sẽ không được ghi có.
  2. Nếu trong 180 ngày qua cho đến khi tổng số tiền nạp vào tài khoản của tất cả các khoản tiền gửi bị giảm đi bởi tất cả số tiền rút trên tài khoản là âm thì tiền thưởng sẽ không được ghi có.
 5. Chỉ các khoản tiền gửi được thực hiện trong thời gian khuyến mãi từ các nguồn bên ngoài (hệ thống thanh toán) mới được xem xét. Mọi yêu cầu rút hoặc chuyển tiền đều được coi là rút tiền.
 6. Số tiền thưởng hoạt động tối đa được cung cấp theo chương trình khuyến mãi này không được vượt quá 5.000 USD / 5.000 EUR bằng loại tiền của tài khoản giao dịch hoặc tương đương 5.000 USD theo tỷ giá nội bộ của công ty đối với các loại tiền tệ khả dụng khác của tài khoản giao dịch.
 7. Tiền thưởng được ghi có vào trường "Tín dụng" của tài khoản giao dịch: ban đầu nó không thể rút được, hoàn toàn có sẵn để tăng khối lượng giao dịch nhưng không thể sử dụng trong thời gian rút vốn. (để bù đắp khoản lỗ thả nổi vượt quá "Số dư" của tài khoản).
 8. Số tiền thưởng hiện tại đang hoạt động trên tài khoản có thể được chuyển sang trường "Số dư" và sẽ có thể rút được với điều kiện là kể từ thời điểm ghi có tiền thưởng, khối lượng giao dịch đóng của khách hàng theo lô đạt 35% so với số tiền thưởng tính bằng USD (Đô la Mỹ) . Tiền thưởng không được chuyển một phần vào Số dư.
  Ví dụ: tiền thưởng đang hoạt động trên tài khoản là 1000 USD, 1000 USD * 35% = 350 lô đã đóng – đây là khối lượng bắt buộc để chuyển tiền thưởng sang trường "Số dư".
  Sau khi Khách hàng đã đóng khối lượng yêu cầu, họ nên liên hệ với người quản lý công ty qua phần Phản hồi trong Khu vực Khách hàng để yêu cầu chuyển tiền thưởng vào Số dư. Trong trường hợp khấu trừ tiền thưởng theo các điều khoản của chương trình khuyến mãi này (ngoại trừ đoạn 9.4), tiền thưởng không được chuyển vào Số dư.
 9. Tiền thưởng bị trừ khỏi tài khoản trong các trường hợp sau:
  1. Tạo yêu cầu rút tiền hoặc chuyển tiền sang tài khoản khác;
  2. Nếu số tiền trong tài khoản (trường "Vốn sở hữu") nhỏ hơn số tiền thưởng hiện tại (trường "Tín dụng");
  3. Nếu số dư tài khoản chuyển sang âm;
  4. Khi tất cả các điều khoản của chương trình khuyến mãi được tuân thủ và tiền thưởng được chuyển sang trường "Số dư";
  5. Nếu phần thưởng bị vô hiệu đối với Khách hàng.
 10. Công ty có quyền thay đổi điều khoản khuyến mãi và thời gian khuyến mãi.
 11. Trong chương trình khuyến mãi này, tiền thưởng chỉ nhằm mục đích tăng vốn giao dịch. Để ngăn chặn việc lạm dụng các điều khoản khuyến mãi, Công ty có quyền từ chối ghi có tiền thưởng, khấu trừ tiền thưởng hoặc hủy lợi nhuận thu được bằng cách sử dụng tiền thưởng mà không cần thông báo trước. Công ty có thể thực hiện những hành động này, bao gồm cả những trường hợp có nghi ngờ về việc một cá nhân nhận tiền thưởng trong nhiều Khu vực cá nhân được liên kết.
 12. Bằng cách kích hoạt chương trình khuyến mãi này và nhận tiền thưởng gửi tiền, Khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý hoàn toàn với các điều khoản của chương trình khuyến mãi và sẽ không gửi bất kỳ khiếu nại nào tới Công ty về các điều khoản sử dụng tiền thưởng hoặc các biện pháp do Công ty thực hiện theo các điều khoản này. .

Điều khoản khuyến mại:05.10.2020 — 31.07.2024

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .