MÔ TẢ HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI

Áp dụng trên nền tảng MT4 và MT5

Giờ giao dịch: Trading Hours thời gian từ 00:00 thứ Hai đến 24:00 thứ Sáu EET ( Giờ Đông Âu: GMT+2 vào mùa đông, GMT+3 vào mùa hè)*
1 Lot:1 Lot Tương đương với 100 000 đồng tiền cơ bản của kích thước hợp đồng.
Lot tối thiểu:Minimal Lot 0.01 lot
Hoa hồng:Commission hoa hồng đối với tài khoản Classic và Market Pro

Các cặp tiền tệ có sẵn trên tài khoản Classic

Sau khi thay đổi các tham số, quy mô biên và chi phí điểm sẽ được tính lại cho tất cả các công cụ tài chính
Đồng tiền ký quỹ:
Đòn bẩy:
Thể tích thương mại (lô): 1000 tiền tệ cơ bản
Nhập kích thước lô:
Đánh dấu giá trị:Tick Size 0.01 điểm cho cặp với Yên (JPY), 0.0001 điểm cho các cặp tiền tệ khác
Hedge Margin:Margin Hedge 50% trên một vị trí duy nhất
Loading

Các cặp tiền tệ có sẵn trên tài khoản Market Pro

Sau khi thay đổi các tham số, quy mô biên và chi phí điểm sẽ được tính lại cho tất cả các công cụ tài chính
Đồng tiền ký quỹ:
Đòn bẩy:
Thể tích thương mại (lô): 1000 tiền tệ cơ bản
Nhập kích thước lô:
Đánh dấu giá trị:Tick Size 0.001 pĐiểm cho cặp với Yên (JPY), 0.00001 Điểm cho các cặp tiền tệ khác
Mức giới hạn &mức dừng:Limit & Stop Level Không có
Hedge Margin:Margin Hedge 50% trên một vị trí duy nhất
Loading

Các cặp tiền tệ có trên ECN tài khoản

Sau khi thay đổi các tham số, quy mô biên và chi phí điểm sẽ được tính lại cho tất cả các công cụ tài chính
Đồng tiền ký quỹ:
Đòn bẩy1:
Thể tích thương mại (lô): 1000 tiền tệ cơ bản
Nhập kích thước lô:
Đánh dấu giá trị:Tick Size 0.001 pĐiểm cho cặp với Yên (JPY), 0.00001 Điểm cho các cặp tiền tệ khác
Mức giới hạn &mức dừng:Limit & Stop Level Không có
Hedge Margin:Margin Hedge 50% trên một vị trí duy nhất
Loading

Giờ giao dịch - khoảng thời gian khi có thể giao dịch trên thị trường tài chính. Chỉ tại thời điểm này mới có thể nhận được báo giá và có khả năng mở / chỉnh sửa / đóng các vị trí (lệnh giao dịch), đặt / sửa đổi / xóa các lệnh giao dịch chưa giải quyết.

Biểu tượng - thiết kế công cụ tài chính trong nền tảng giao dịch. Để xem tên đầy đủ của bất kỳ công cụ nào, đặt con trỏ chuột lên biểu tượng và xem thông tin.

Ask - báo giá Ask ở thời điểm tải lại / cập nhật lại trang.

Phí mua bán cố định - giá trị không đổi giữa Bid và Ask của bất kỳ công cụ tài chính nào. Công ty cung cấp chênh lệch cố định cho tất cả các công cụ trên tài khoản Classic và đảm bảo rằng trong hầu hết thời gian, các giá trị phí mua bán luôn trong bảng mô tả, trừ các tình huống được đề cập trong «Quy chế xử lý các giao dịch thương mại».

Phí mua bán thả nổi - giá trị dao động (thay đổi theo thời gian) giữa giá Bid và Ask của bất kỳ công cụ tài chính nào. Công ty cung cấp phí mua bán thả nổi cho tất cả các công cụ trên tài khoản Market Pro. Trong mô tả hợp đồng, phạm vi của phí mua bán thả nổi được trình bày trong bối cảnh ba giá trị: tối thiểu, trung bình và tối đa. Công ty đảm bảo rằng phần lớn thời gian giao dịch sẽ không vượt quá giá trị tối đa được chỉ định, ngoại trừ trường hợp được mô tả trong «Quy chế xử lý các giao dịch thương mại».

Mức Limit & Stop - khoảng cách tối thiểu (tính theo pip) từ mức (giá) thiết đặt lệnh đến giá thực tế. Có cho tất cả các loại tài khoản hoặc các lệnh: Dừng Lỗ, Chốt Lời, Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Mua Stop, Bán Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit. Công ty đảm bảo rằng trong phần lớn thời gian giao dịch, phí mua bán sẽ không vượt quá giá trị tối đa được chỉ định, ngoại trừ trường hợp được mô tả trong «Quy chế xử lý các giao dịch thương mại».

Gap - một tình huống khi giá hiện tại khác với giá trước đó nhiều hơn giá trị phí mua bán. Điều này có thể xảy ra trong phiên giao dịch sau khi có dữ liệu kinh tế vĩ mô chính, tin tức kinh tế và chính trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc tại thời điểm mở cửa thị trường sau những ngày cuối tuần và những ngày lễ.

Mức đóng băng - phạm vi (tính theo pip) theo cả hai hướng từ mức tuyên bố khớp lệnh (giá mở cửa của lệnh chờ, dừng lỗ hoặc chốt lời trên vị trí mở). Nếu giá thị trường hiện tại nằm trong phạm vi này thì có thể xảy ra một sự cấm thay đổi, xóa bỏ hoặc đóng cửa lệnh đó. Trong hầu hết thời gian, giao dịch diễn ra mà không có Mức đóng băng, nhưng trong trường hợp có thể có một sự thay đổi đột ngột của giá của bất kỳ công cụ tài chính (trước và sau khi công bố các dữ liệu cơ bản, bài phát biểu bởi một người quan trọng trong môi trường kinh tế, Can thiệp thị trường,…), công ty có quyền thiết lập mức "đóng băng" bằng 3 lần phí mua bán tiêu chuẩn.

Hoa hồng là khoản thanh toán mà công ty phải thanh toán cho các giao dịch thương mại. Hoa hồng dựa trên khối lượng, tỷ giá hối đoái hiện tại và hoa hồng mỗi cent được đề cập trong mô tả. "% Hoa hồng" được chỉ định trên một chu kỳ, trong khi "Hoa hồng tính theo đơn vị tiền" cho toàn bộ chu kỳ (lệnh mở / đóng) với khối lượng được chọn bởi người dùng. Khi một giao dịch được mở trên tài khoản giao dịch, hoa hồng sẽ được khấu trừ cho một chu kỳ đầy đủ cùng một lúc.

Ký quỹ - khoản ký quỹ cần thiết để mở và duy trì lệnh, được chỉ định bằng tiền ký quỹ (ví dụ USD - Đô la Mỹ).

Giá trị pip - lợi nhuận / lỗ thả nổi trên một pip của sự thay đổi giá, được chỉ định bằng tiền ký quỹ (ví dụ USD - Đô la Mỹ).

Phí qua đêm - khoản tiền được khấu trừ hoặc ghi có vào tài khoản khách hàng cho việc để lệnh qua đêm đến ngày hôm sau (được tính theo pip). Tính toán và ấn định phí qua đêm xảy ra vào phút cuối cùng của một ngày giao dịch theo thời gian máy chủ (từ 23:59 đến 00:00). Chú ý! Để lệnh qua đêm từ thứ Tư đến thứ Năm được tính bằng kích thước ba lần. Từ thứ sáu đến thứ hai và những ngày khác, phí qua đêm được tính cho một ngày.

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus