Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

2020 EURUSD GBPUSD USDJPY
27
tháng Giêng

Wave Analysis During the previous trading weeks, euro bounced off from the upper trend line and is still pretty much bearish both on the daily and on the weekly charts. following the previous week's decline in price, we expect further momentum to the lower side and should break below 1.09160. This

Wave Analysis Last week, the corrective wave (b) continued to the lower side but is still above the level 1.30168-1.29869. As long as the price remains above this zone, we are waiting for a clear bounce from this zone to buy the last impulsive wave (c) to the upper side and should break above 1.31

Wave Analysis The US Dollar continued to the lower side and is still very much bearish. As it is on this chart, we are expecting either a bullish correction towards 109.813 to pick a buy towards 110.260, or the price should break below 108.745. The anticipated bearish price rally is the continuati

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2020 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus