Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

2023 EURUSD GBPUSD USDJPY
31
tháng Ba

EURUSD is currently at a minor zone/resistance zone, at 1.0910. The market is currently in a corrective phase, displaying an ABC corrective pattern. This pair has formed an expanding wedge, which is a bearish pattern starting from 1.0666. It is expected that the market will form a double top or any

GBPUSD has been bullish since the beginning of this week. Currently, the market is in a corrective phase, displaying an ABC corrective pattern, as we predicted in our previous analysis from March 31st, 2023. The market will likely remain bullish, at least up to 1.2400. Furthermore, the price is mov

USDJPY is currently very bearish, with the price at a major impulsive wave (IV) of 132.85. The market has been moving in the form of a descending wedge that is expanding from 132.99 to where the market currently stands. Within this expanding wedge, an ascending channel has formed, which is also a b

30
tháng Ba
29
tháng Ba
28
tháng Ba
27
tháng Ba
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus