Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

2021 EURUSD GBPUSD USDJPY
26
Tháng hai

Wave Analysis During the previous trading day, Euro closed as a bearish pin bar. As long as the price remains below the fib level 61.8% fib level, we expect nothing but a possible momentum to the lower side. The anticipated bearish price rally is the continuation of a corrective wave count and coul

Wave Analysis The British pound continues to correct itself to the lowerside and is now below 61.8% fib level. At this rate, we are expecting a possible break and close below the swing low 1.38540 and could breakout much lower/ If the price breaks and closes below 1.36480, then this will be a good

Wave Analysis During the previous trading day, the US Dollar rallied to the upper side but could not break above the level 106.730. As it is now, we expect further momentum to the upperside. The anticipated bullish price rally is the continuation of the impulsive wave (c) to the upperside and shoul

25
Tháng hai
24
Tháng hai
23
Tháng hai
22
Tháng hai
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus