Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

More

22 - 26
tháng tư
hàng tuần
dự báo
22 - 26
tháng tư

Gazprom Weekly review Wave Analysis: Following the latest developments at this oil Company, we expect Gazprom shares to rise in value following the announcement that this company is repairing their refineries. On the charts, we expect much volatility especially if the price can either breakout a

2019 EURUSD GBPUSD USDJPY
22
tháng tư

Wave Analysis: During the previous trading week. Euro declined steeply and is still pretty much bearish both on the daily and the weekly charts. As long as the price is contained below the zone 1.14189-1.13761, we expect nothing but a possible momentum to the lowerside. The anticipated bearish pric

Wave Analysis: Perfectly as previously forecasted, the cable declined steeply and even went below the 4 hour support zone 1.30155-1.29933, this is a key zone and as long as the price remains below it, we expect nothing but a possible momentum to the upperside, the anticipated bearish price rally is

Wave Analysis; This is a possible opposite volume scenario. Earlier this year, there was an unprecedented surge in volume while the price decreased steeply. Since then however, while price has continued to remain bullish, volume on the other side decreased steadily and only recently there was a sur

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus