Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

2024 EURUSD GBPUSD USDJPY
26
Tháng hai

The scenario involving the development of an initial diagonal triangle as wave i in the presumed emerging upward impulse is currently being confirmed. After the formation of this pattern, the price declined, likely to form a correction, which will be identified as wave ii. In the near future, poss

The pound, while managing to slightly rise and update the local maximum, is struggling against the strong resistance exerted by the American currency. Perhaps after overcoming this challenging stretch, the price will accelerate and rise significantly, as indicated by the current wave scenario, acc

The situation with the USD/JPY pair remains unchanged, with no significant changes observed. The price continues to fluctuate within a narrow range, showing no activity to break out of its boundaries. As long as it remains in this sideways trend, trading this instrument is not recommended. The pre

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus