Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

More

2019 EURUSD GBPUSD USDJPY
22
Tháng Mười

Wave Analysis Nothing much has happened on this pair since the previous day's forecast. The close of the previous day saw Euro consolidate and could not breakout above the previous days highest high. As long as this high is not violated to the uppersidie with a big green candle, we choose to remai

Wave Analysis Just as we mentioned in the previous day;s analysis, the cable has not been able to move to our anticipated direction. We still expect further momentum to the upperside. The anticipated bullish price rally is the continuation of both the impulsive waves (c) and (5) and should breakout

Wave Analysis The US Dollar continues to consolidate . Nothing much has happened on this pair since the previous trading day, we still expect further movements to the lowerside but should not go beyond 108.13-108.05. If the price breaks below this zone, then we will expect further momentum to the l

21
Tháng Mười
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus