Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

2019 EURUSD GBPUSD USDJPY
24
Tháng sáu

Wave Analysis: For almost a week, euro rose tremendously and is still pretty much bullish both on the daily and the weekly charts. As long as the price remains above 1.13477, we expect nothing but a possible momentum to the upperside, the anticipated bullish price rally is the continuation of the i

Wave Analysis: The cable is currently approaching a key reistance trendline and also a key level 1.27591. These are key levels and while the price is contained below these two, we expect nothing but a possible momentum to the lowerside. The view can only be invalidated in case the price breaks abov

Wave Analysis: Few days ago, the cable rallied intensely to the lowerside and even went below 107.890, As long as the price remains below this level, we’re looking for a long term sell order. The anticipated bearish price rally is the continuation of the impulsive wave (E) to the lowerside and shou

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus