Bạn cần phải làm gì để kiếm lợi nhuận?

Tất cả mọi người đều mắc sai lầm, nhưng chỉ có những người khôn ngoan học hỏi từ những sai lầm của họ.

Winston Churchill

 

Trong chương này chúng ta sẽ nói về những điều bạn cần biết để tạo ra lợi nhuận thương mại.

Do đó được gọi là nhân tố con người không có nghĩa là có thể không quan trọng trong công việc tạo ra lợi nhuận. Cụ thể, chúng tôi muốn nói Cảm xúc   kiểm soát trong giao dịch . Chính xác đó là lý do tại sao sự thành công của bất kỳ nhà kinh doanh nào được xác định bởi khả năng áp dụng tất cả các khía cạnh của Tâm lý của người buôn bán hơn là quản lý tiền tệ hợp lý (điều này cũng quan trọng đối với lợi nhuận kinh doanh, tất nhiên).

Kỷ luật, tự kiểm soát, tự nghiên cứu không chỉ là những lời rỗng, mà còn là nền tảng của tư duy kinh doanh. Rủi ro, giới hạn, điểm dừng, lợi nhuận là các khái niệm giao dịch mà bạn cần phải biết để tuân thủ các quy tắc quản lý tiền bạc của mình. Trong chương này, chúng tôi đề nghị bạn tập trung vào suy nghĩ đúng đắn của bạn cùng với tập hợp các quy tắc cho quản lý tiền bạc.

Quay lại chương "Làm thế nào để dự đoán biến động giá?" Chuyển sang chương "Tâm lý học kinh doanh ngoại hối"

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus