Tài liệu

Đọc các tài liệu chính quy định hoạt động của công ty chúng tôi. Mỗi tài liệu chứa thông tin pháp lý quan trọng và sự hiểu biết của bạn sẽ làm cho bạn hợp tác với chúng tôi rõ ràng và minh bạch. Các quy định về hoạt động kinh doanh, điều khoản nạp tiền và rút tiền, giải quyết khiếu nại, mô tả các rủi ro liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính - đây không phải là danh sách đầy đủ những gì bạn tìm thấy trong các tài liệu dưới đây. Vì những lý do rõ ràng, các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản nằm trong phụ lục đặc biệt.
 
  Cập nhật cuối 09/03/2021   Cập nhật cuối 10/08/2023
  Cập nhật cuối 25/10/2021   Cập nhật cuối 25/05/2018
  Cập nhật cuối 25/10/2021   Cập nhật cuối 29/04/2020
  Cập nhật cuối 25/10/2021
 
 
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus