Điều khoản của Chương trình FreshForex Affiliate

Có hai chỉ báo chính ảnh hưởng đến thu nhập của bạn: số lượng khách hàng được giới thiệu và khối lượng giao dịch của họ. Bạn kiếm được $20 cho mỗi giao dịch mua bán bởi bạn bè của bạn. Nó có thể lên đến 100% phí mua bán. Số lượng khách hàng và loại tài khoản cũng ảnh hưởng đến phần thưởng của bạn

Bảng 1. Thành toán của đối tác dựa vào số lượng khách hàng được giới thiệu

Số lượng khách hàng trong một tháng Trạng thái của Đối tác Thanh toán đối với tài khoản Classic Thanh toán đối với tài khoản Market Pro ( cho 1 lot) Thanh toán đối với tài khoản ECN ( cho 1 lot)
Cho tháng đầu tiên Cho những tháng tiếp theo Cho tháng đầu tiên Cho những tháng tiếp theo Cho tháng đầu tiên Cho những tháng tiếp theo
7 khách hàng và nhiều hơn Bạch kim $20 Đối với lot $12 Đối với lot $4 Đối với lot $3 Đối với lot $2 Đối với lot $1.5 Đối với lot
3 – 6 khách hàng Vàng $15 Đối với lot $8 Đối với lot $3 Đối với lot $2 Đối với lot $1.5 Đối với lot $1 Đối với lot
2 khách hàng Bạc $10 Đối với lot $5 Đối với lot $2 Đối với lot $1 Đối với lot $1 Đối với lot $0.5 Đối với lot
1 khách hàng Đồng $4 Đối với lot $4 Đối với lot $1 Đối với lot $1 Đối với lot $0.5 Đối với lot $0.5 Đối với lot

Trung bình, một khách hàng của FreshForex nạp tiền 100$ giao dịch 6 lot mỗi tháng. Một nhà đầu tư nạp tiền 1,000$ giao dịch 18 lot, một khách hàng nạp tiền $10,000 – giao dịch 100 lot. Điểm quan trọng là thu nhập của bạn không phụ thuộc vào sự thành công trong giao dịch của khách hàng. Chỉ những khối lượng giao dịch mới là vấn đề. Tìm hiểu thêm về điều khoản và điều kiện của chương trình affiliate Forex và tham gia vào những giao dịch có lợi.

 
 1. Các điều khoản này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2015 và không có hiệu lực cho các kỳ trước.
 2. Để bắt đầu làm việc với chương trình hợp tác này, bạn nên mở một tài khoản đối tác và kích hoạt nó.
 3. Bạn có thể kích hoạt một tài khoản đối tác trong phần «Dữ liệu Cá nhân» của Personal area. Để kích hoạt nó, điền đầy đủ mẫu form và đính kèm bảng scan các tài liệu xác minh danh tính của bạn với hình ảnh và thông tin về nơi ở. Tài khoản sẽ được kích hoạt sau khi người quản lý của chúng tôi kiểm tra dữ liệu thông tin của bạn. Mất tối đa 3 giờ làm việc.
 4. Công ty FreshForex trả cho một đối tác một khoản thanh toán hàng tháng cho các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi khách hàng mà đối tác thu hút. Thanh toán được ghi có vào tài khoản đối tác vào ngày 5 ( ngày năm ) của mỗi tháng sau theo kết quả của tháng trước.
 5. Chương trình hợp tác có giá trị đối với các loại tài khoản Classic, ECN và Market Pro.
 6. Thanh toán của đối tác được ghi có cho hoạt động kinh doanh với tất cả các loại công cụ giao dịch được quy định tại khoản 15b.
 7. Đơn vị thanh toán cơ sở trong chương trình liên kết là một lot giao dịch. Đối với mỗi lot do khách hàng thu hút giao dịch, đối tác nhận được khoản tiền thưởng lên đến $20, tùy thuộc vào số lượng khách hàng được thu hút và loại tài khoản họ sử dụng. Số tiền thưởng được liệt kê trong Bảng 1
 8. Một khách hàng được coi là thuộc đối tác nếu người đó mở một tài khoản giao dịch thông qua liên kết giới thiệu freshforex.com của đối tác đó hoặc nhập mã số đối tác vào mục chuyên dụng.
 9. Có hai loại khách hàng trong chương trình liên kết của FreshForex: "Khách hàng chưa được liên kết" và "Khách hàng được liên kết".
  1. Khách hàng, được giới thiệu bởi một đối tác, nhưng chưa xác nhận thông tin cá nhân của họ hoặc / và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào phù hợp với các yêu cầu MTT / MTP, được coi là khách hàng chưa được liên kết. Họ không được tính vào trạng thái của đối tác trong tháng hiện tại. Phần thưởng chỉ được thanh toán cho các giao dịch tuân thủ MTT / MTP và dựa trên trạng thái của đối tác trong tháng được tính;
  2. Khách hàng được liên kết là khách hàng đã được gắn với đối tác, đã xác nhận dữ liệu cá nhân của họ và thực hiện ít nhất một giao dịch phù hợp với yêu cầu MTT / MTP. Họ tác động đến trạng thái của đối tác trong tháng hiện tại. Tiền hoa hồng đối với những khách hàng này được thanh toán cho các giao dịch tuân thủ MTT / MTP và dựa trên trạng thái của đối tác trong tháng đính kèm trong 3 tháng. Tiền hoa hồng từ tháng thứ 4 được thanh toán dựa vào ít nhất trạng thái giữa trạng thái của tháng mà khách hàng được gắn kết và trạng thái của đối tác trong tháng được tính.
 10. Dựa vào số lượng khách hàng được liên kết trong một tháng, đối tác nhận được một trong bốn trạng thái mỗi tháng: Đồng, Bạc, Vàng hoặc Bạch kim. Trạng thái được chỉ định cho đối tác vào cuối tháng theo dương lịch và được xem xét theo thời gian thật lúc khách hàng được liên kết với đối tác. Kể từ đầu tháng, đối tác sẽ có trạng thái mới dựa trên số lượng khách hàng được thu hút trong một tháng mới.
  1. Trạng thái "Đồng" được trao cho một đối tác, mỗi tháng có 1 khách hàng kèm theo.
  2. Trạng thái "Bạc" được trao cho một đối tác, mỗi tháng có 2 khách hàng kèm theo.
  3. Trạng thái "Vàng" được trao cho một đối tác, có từ 3 đến 6 khách hàng mỗi tháng kèm theo.
  4. Trạng thái «Bạch kim» được trao cho một đối tác, mỗi tháng có từ 7 khách hàng trở lên.
 11. Dựa vào trạng thái đối tác, khách hàng cũng được chỉ định một trong bốn loại: "Đồng", "Bạc", "Vàng" hoặc "Bạch kim". Trạng thái khách hàng tương đương với trạng thái của đối tác trong tháng đã liên kết khách hàng đó. Trạng thái được gán cho khách hàng một lần và không được sửa đổi thêm.
 12. Bắt đầu từ tháng thứ 4 sau khi khách hàng được liên kết, thanh toán hoa hồng đối tác cho hoạt động giao dịch của khách hàng được thực hiện theo kế hoạch sau:
  1. Nếu trạng thái khách hàng cao hơn trạng thái hiện tại của đối tác - thanh toán được thực hiện theo trạng thái đối tác.
  2. Nếu trạng thái đối tác cao hơn trạng thái hiện tại của khách hàng - thanh toán được thực hiện theo trạng thái của khách hàng.
 13. Các khoản thanh toán đối với giao dịch của khách hàng hoạt động những không được liên kết được thực hiện phù hợp với tình trạng đối tác trong tháng hiện tại.
 14. Mỗi khách hàng có thể mở một số tài khoản giao dịch. Tài khoản mới của khách hàng đã thu hút được tính cho các khoản thanh toán của đối tác nhưng không ảnh hưởng đến tình trạng của đối tác.
 15. Tính toán thanh toán của đối tác hàng tháng bao gồm tất cả các lệnh được đóng của khách hàng đáp ứng các tiêu chí sau:
  1. Thời gian tối thiểu của giao dịch (MTT) - khoảng thời gian tối thiểu của lệnh giao dịch (sự khác biệt giữa thời gian mở và đóng), cần thiết để tính khoản thanh toán của đối tác.Tìm hiểu
   Giá trị MTT cho tất cả các kỳ hiệu giao dịch trên tất cả các loại tài khoản là 1 phút
  2. Kết quả tối thiểu của giao dịch theo pip (MTP) - mức lợi nhuận hoặc lỗ tối thiểu trong giao dịch theo pip (chênh lệch giữa giá mở và giá đóng cửa), cần thiết để tính mức thù lao của đối tác. Tìm hiểu
   Ký hiệu MTT trên tài khoản Classic, pip MTP trên tài khoản Market Pro, pip MTP trên tài khoản ECN, pip
   EURUSD 5 50 50
   GBPUSD 6 60 60
   USDJPY 5 50 50
   USDCHF 6 60 60
   AUDUSD 5 50 50
   USDCAD 5 50 50
   NZDUSD 14 140 140
   USDCNH 75 750 750
   AUDCAD 14 140 140
   AUDCHF 14 140 140
   AUDJPY 14 140 140
   AUDNZD 30 300 300
   CADCHF 16 160 160
   CADJPY 14 140 140
   CHFJPY 14 140 140
   EURAUD 14 140 140
   EURCAD 16 160 160
   EURCHF 14 140 140
   EURGBP 6 60 60
   EURJPY 5 50 50
   EURNZD 30 300 300
   GBPAUD 24 240 240
   GBPCAD 24 240 240
   GBPCHF 24 240 240
   GBPJPY 14 140 140
   GBPNZD 45 450 450
   NZDCAD 24 240 240
   NZDCHF 24 240 240
   NZDJPY 14 140 140
   EURHKD 50 500 500
   EURMXN 300 3000 3000
   EURSEK 130 1300 1300
   EURSGD 24 240 240
   EURTRY 50 500 500
   EURZAR 360 3600 3600
   GBPHKD 90 900 900
   GBPMXN 500 5000 5000
   GBPSEK 320 3200 3200
   GBPSGD 32 320 320
   GBPZAR 500 5000 5000
   USDHKD 44 440 440
   USDMXN 240 2400 2400
   USDSEK 140 1400 1400
   USDSGD 12 120 120
   USDTRY 50 500 500
   USDZAR 280 2800 2800
   XAUUSD 200 200 200
   XAGUSD 10 100 100
   XAUAUD 350 350 350
   XAUEUR 200 200 200
   XAGAUD 140 140 140
   XPDUSD 300 300 300
   XPTUSD 450 450 450
   #SP500 32 32 32
   #NQ100 30 30 30
   #BRENT 25 250 250
   #GAS 20 20 20
   #WTI 25 250 250
   #ASX 140 140 140
   #CAC40 90 90 90
   #DAX30 50 50 50
   #DJI30 15 15 15
   #ESTX50 100 100 100
   #FTSE100 80 80 80
   #HSI 20 200 200
   #NIKKEI 30 30 30
   BTCUSD 40 000 40 000 40 000
 16. Nếu sau khi mở tài khoản đối tác trong vòng 180 ngày mà không có khách hàng, tài khoản đối tác sẽ bị khóa, và link liên kết hoặc mã code không còn hiệu lực.
Partner agreement
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus