manager photo
Đặt câu hỏi
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có
Viết
Close
Đăng nhập

Bản đồ nhiệt

Trong nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy hơn 60 hợp đồng với sự biến động cao, mang lại nhiều lợi nhuận hơn các cặp chính. Trong số đó, bạn sẽ tìm thấy bạc, vàng, wti, dầu brent. Kiểm tra sơ đồ và xem cho chính mình!

            

Với sự trợ giúp của các cài đặt, bạn có thể ước tính tỷ suất lợi nhuận cho tất cả các dụng cụ và chọn có lợi nhất trong số đó. Chọn hợp đồng có lợi nhất để bắt đầu giao dịch thành công ngay bây giờ!

            

So sánh hợp đồng dựa trên tỷ lệ hoàn vốn

Không có dữ liệu cho khoảng thời gian đã chọn

Trên biểu đồ trên, tỷ lệ trả lại hợp đồng được tính dựa trên lợi nhuận ước tính của các giao dịch có điều kiện, trong đó:

  1. Đã được mở cửa vào đầu và kết thúc đúng vào cuối một khoảng thời gian đã chọn (ví dụ "tháng hiện tại" nghĩa là một giao dịch đã được mở vào đầu tháng và đã được giữ trên thị trường cho đến ngày nay);
  2.                 
  3. Hướng của thương mại tương ứng với hướng thay đổi giá trong một khoảng thời gian đã chọn (nếu giá tăng, giả sử là mua vào và nếu giá giảm, đó là thương mại bán);
  4.                 
  5. Lượng hàng hoá thương mại có nghĩa là yêu cầu ký quỹ là khoảng 1 000 đô la dưới đòn bẩy là 1: 500.

Ví dụ: giả sử rằng số dư tài khoản của bạn là 10 000 đô la. Đã mở một vị trí với Khối lượng đó là , Cho Bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng . Theo đó, biên độ cho thương mại mở sẽ là 1 000 đô la. Trên biểu đồ được trình bày, bạn có thể kiểm tra và so sánh lợi tức trên các hợp đồng mua bán khác (với điều kiện là mức ký quỹ là 1 000 đô la).

ОК
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .