Wait | 19 Tháng Chín 2023

19 Tháng Chín 2023, EUR/USD

Wait

Technical observation

EUR declined to a level 1.0632 but did not break below it, instead it bounced at this line and it is currently trading with an increasing bullish bias; this upwards movement is a correction to the zone 1.0955-1.0941 and I expect a possible rejection within it. My advice, remain flat and wait for a correction to the zone mentioned above then sell a bounce within it with your take profit at 1.0632 and stop-loss at 1.1054. If there I a clear break below the level 1.0632, I expect the value of EUR to plunge further towards 1.0495 or lower. On the chart above, I can only recommend bullish positions above the zone 1.0955-1.0941.

Trade recommendation

Remain neutral.

Imelda Maseno
Analyst of «FreshForex» company
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus