We're long

17 Tháng Chín 2020, GBP/USD

We're long

Technical observation

GBP is still trading with an increasing bullish bias above a supportive line 1.2695. I expect this upwards rally to continue to the resistance zone 1.3461-1.3401 followed by a clear break above it for further bullish movements of price. If you bought GBP at the support 1.2695 after a bounce, remain long with your take profit at 1.3401 and stop loss at 1.2342. In case of a break above the zone 1.3461-1.3401 with a big green candle, wait for a pullback to the just broken zone and a bounce within it confirming further bullish movements of price before you continue long with this pair towards the line 1.4249.

Trade recommendation

Remain bullish with your take profit at 1.3401.

Imelda Maseno
Analyst of «FreshForex» company
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus