We're short | 19 Tháng Chín 2023

19 Tháng Chín 2023, GBP/USD

GBPUSD is currently exhibiting strong bearish momentum. As evident from the chart above, this pair is in an impulsive phase and is presently forming the major impulsive wave 'V.' We anticipate the price will decline, with a minimum target of the support zone at 1.2369. Our ultimate target for the completion of the major impulsive wave 'V' is set at 1.2302. You can consider entering a short position now, with your profit target range between 1.2369 and 1.2302. Be sure to implement proper risk management strategies.

Trade Recommendations:

We're short

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus