We're buyers towards 118.90

26 Tháng mười một 2021, USD/JPY

We're buyers towards 118.90

Wave Analysis:

During the previous trading day, the US Dollar continued to the upper side and is still pretty much bullish both on the daily and on the weekly charts. As we mentioned previously, we expect nothing but a possible rally much higher towards 118.89 and may continue much higher. Sell positions on this chart looks a bit risky and may not be recommended unless the price breaks and closes below the level 113.810 towards 112.570.

Trade Recommendations:

We're buyers towards 118.90

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus