We're sellers towards 1.11.

26 Tháng mười một 2021, EUR/USD

We're sellers towards 1.11.

Wave Analysis:

During the previous trading day the Euro ralled to the lowerside and is still showing signs of continuing much lower. On this chart, we expect nothing but a possible momentum to the lowerside. The anticipated bearish price rally is the continuation of the the last impulsive wave (5) to the lowerside and shold break below 1.21 and could extend much lower. On this chart, I recommend looking for low risk sell positions:

Trade Recommendations:

We're sellers towards 1.11.

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus