We're looking for a possible long term sell positions

26 Tháng mười một 2021, GBP/USD

We're sellers 1.1243

Wave Analysis:
According to the daily chart attached, we expect a possible extension of the last impulsive wave (v) to the lowerside and should see the price break and close below 1.1090 and may extend much lower. On this chart, sell positions looks ideal and can safely be recommended. As it is now, buying, or holding onto a buy is very risky and may not be recommended.
Trade Recommendations:
We're looking for a possible long term sell positions
Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus