Buy a bounce from the lower trendline.

16 Tháng Chín 2020, GBP/USD

Buy a bounce from the lower trendline.

Wave Analysis

Currently within a larger contracting wedge formation. On this chart, should the price bounce off from the lower trendline, then this will be a good place to consider a possible long term buy position towards the upper trendline. A break and close below the lower trendline will push the price much lower towards 1.27910. A breakout above the upper trendline may push the price much higher with an ultimate target set around 1.30320. On its way upwards, the key levels to look for include 1.29715.

Trade Recommendations:

Buy a bounce from the lower trendline.

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus