There is a bearish pin bar on the daily chart

16 Tháng Chín 2020, EUR/USD

EURUSD within a range

Wave Analysis

On the 4 hours chart attached, EURUSD bounced off from the upper trendline, went straight to the lowerside and is still showing signs of a possible rally even lower. If you are looking at this chart, expect a possible from the upper trendline to pick a low risk sell position towards the inner lower trendline. A break below the current converging shape formation may push the price much lower lower towards the lower trendline. A break below this trendline will push the price actively to the lowerside towards 1.16695.

Trade Recommendations:

Expect further bearish price rally towards 1.17920.

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus