Sell the impuslive wave (v) towards 1.08230.

14 Tháng hai 2020, EUR/USD

Sell the impuslive wave (v) towards 1.08230.

Wave Analysis

Just as previously forecasted, Euro continued to the lower side and is still pretty much bullish both on the daily and on the weekly charts. As long as the price remains below the level 1.08980, we expect nothing but a possible momentum to the lower side, the anticipated bearish price rally is the continuation of the impulsive waves (v) and (5) and should break below 1.08230. As it is on this chart, only sell positions looks ideal and can safely be recommended, therefore, only sell positions are recommended.

Trade Recommendations:

Sell the impulsive wave (v) towards 1.08230.

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus