Sell the cable from 1.2270.

09 Tháng Mười 2019, GBP/USD

Sell the cable from 1.2270.

Wave Analysis

Despite the previous forecast that this pair could continue to the upperside, the cable continued massively to the lower side and even went below 1.2281-1.2270. As long as the price remains below this zone, we expect nothing but a possible continuation of the current five wave cycle and should break below the yesterday's lowest low towards 1.20. We expect the current bullish price rally to be the continuation of the corrective wave (iv) and should not go above 1.2270 where we'll be looking to sell the last impulsive wave (v).

Trade Recommendations:

Sell the cable from 1.2270.

TRADE METALS WITHOUT SWAPS!

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2020 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus