Waiting for a low risk sell.

09 Tháng Mười 2019, EUR/USD

Waiting for a low risk sell.

Wave Analysis

During the previous trading day, our stops were taken out when the price went below the lower supportive trendline. As long as the price continues to sustain the break below this trendline, we expect nothing but a possible momentum to the lower side, the anticipated bearish price rally is the continuation of an impulsive wave count and should break below 1.0940 towards 1.0915. And on the flip side, should the price break above the same trendline, then we'll expect a possible momentum towards the upper trendline or 1.1005.

Trade Recommendations:

Waiting for a low risk sell.

TRADE METALS WITHOUT SWAPS!

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2020 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus