Buy the US Dollar from 106.75 with your take profit at 108.89.

09 Tháng Mười 2019, USD/JPY

Look for a buy towards 106.69.

Wave Analysis

Just as previously anticipated, the US Dollar sustained the break above the upper trendline and is still pretty much above this level. As long as the price remains above this trendline, the previous analysis that this pair could continue to the upperside remains valid. The idea is to wait for a retracement back towards the immediate trendline to pick a low risk buy order. The anticipated bullish price rally is the continuation of the impulsive wave (c) to the upperside and should break above 108.59 but should not go above 112.75.

Trade Recommendations:

Buy the US Dollar from 106.75 with your take profit at 108.89.

TRADE METALS WITHOUT SWAPS!

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2020 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus