Elliott waves crypto analysis

Thêm Thương nhân thân mến!
Dự báo phát hành về loại phân tích này bị đình chỉ. Nghiên cứu các loại phân tích khác từ phân tích FreshForex hàng đầu trong phần "Dự báo tươi" của trang web.

Support and resistance system for cryptocurrency trading should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance for Bitcoin, Ripple or Etherium.

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels for crypto trading, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus