Lịch Kinh tế Ngoại hối

Lịch kinh tế ngoại hối chắc chắn sẽ giúp bạn luôn biết đến những tin tức tài chính mới nhất và sẵn sàng cho các thị trường sắc bén nhất. Sử dụng tất cả các chức năng của lịch kinh tế FreshForex: bạn có thể lọc các sự kiện theo tầm quan trọng của chúng, chọn một quốc gia và khoảng thời gian. Dịch vụ này cũng bao gồm lịch kinh doanh ngoại hối cho các ngày lễ. Bạn có thể tùy chỉnh linh hoạt lịch Forex của các sự kiện kinh tế. Tất cả cài đặt của bạn được lưu tự động và có sẵn trong mỗi lần khám tiếp theo.

Phân tích các sự kiện kinh tế ảnh hưởng như thế nào trên thị trường - nó là Bước đi đúng đắn để hiểu được luật kinh doanh và đưa ra một chiến lược có lợi nhuận. Bạn sẽ không chỉ tìm thấy dữ liệu hiện tại mà còn đánh giá phát hành sớm hơn .

Đánh giá tình hình thị trường trong 1 phút, chọn một ngày và một giờ để giao dịch của bạn Với lịch kinh tế của chúng tôi giao dịch Forex của bạn tuân theo đúng khóa học!

Forex Calendar by One of the Leading Developers of Software Applications

For convenience, you can filter events by importance, choose desired countries and time intervals. This essential economic information resource is updated automatically during announcements in real time.

Information about economic indicator releases can help you to formulate informed trading decisions and forecast future market developments.

Start monitoring important macroeconomic events to make more weighted trading decisions right away!

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .