manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus

Close
Đăng nhập

GBPUSD: medium-term buys of the pair.

08 tháng tư 2021, GBP/USD

• Long-term trend: goes long. The maximum accumulation of volumes of the current contract is located in the range, of quotations 1.37703-1.37957. Currently, the pair is trading within the specified range, indicating a temporary uncertainty.GBPUSD: medium-term buys of the pair.

• Medium-term trend: goes long. The maximum accumulation of volumes of medium-term trend is located in the range, of quotations 1.37705 -1.37883. At the moment, the pair is trading lower, indicating the weakness of buyers.

• The area of profitable prices for buy in terms of marginal cover is located between zones 1/4 and 1/2 constructed from the maximum 06.04.2021.

• Quotation of the higher boundary of the zone 1/4 - 1.38233.

• Quotation of the higher boundary of the zone 1/2 - 1.37273.

• Intraday objectives: update the highs from 06.04.2021-1.39193.

• Medium-term objectives: test the lower bound of WCZ-1.40553.GBPUSD: medium-term buys of the pair.

• Trading recommendations: buys from the range of favorable prices in the formation of a reversal pattern.

• Buy: 1.37273-1.38233, Take Profit 1-1.39193, Take Profit 2-1.40553.

• WCZ (weekly control zone)

• GWCZ (golden weekly control zone)

• SWCZ (silver weekly control zone)

James Hoggarth
Analyst of FreshForex
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .