เงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร FreshForex

มีตัวชี้วัดหลักสองตัวที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ: จำนวนลูกค้าที่ชวนได้และปริมาณการซื้อขายของพวกเขา คุณจะได้รับถึง 20 เหรียญสำหรับทุกล็อตที่เพื่อนของคุณทำการเทรด นั่นคือสูงถึง 100% ของสเปรด จำนวนลูกค้าและประเภทบัญชีของพวกเขายังอาจส่งผลกระทบต่อรางวัลของคุณ

ตารางที่ 1. ค่าตอบแทนของหุ้นส่วนโดยยึดตามจำนวนลูกค้าที่แนะนำ

จำนวนลูกค้าต่อเดือน สถานะของหุ้นส่วน ค่าตอบแทนจากบัญชี Classic ค่าตอบแทนจากบัญชี Market Pro (ต่อ 1 ล็อต) ค่าตอบแทนจากบัญชี ECN (ต่อ 1 ล็อต)
สำหรับเดือนแรก สำหรับเดือนถัดไป สำหรับเดือนแรก สำหรับเดือนถัดไป สำหรับเดือนแรก สำหรับเดือนถัดไป
ลูกค้าตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป Platinum $20 ต่อล็อต $12 ต่อล็อต $4 ต่อล็อต $3 ต่อล็อต $2 ต่อล็อต $1.5 ต่อล็อต
ลูกค้า 3 - 6 คน Gold $15 ต่อล็อต $8 ต่อล็อต $3 ต่อล็อต $2 ต่อล็อต $1.5 ต่อล็อต $1 ต่อล็อต
ลูกค้า 2 คน Silver $10 ต่อล็อต $5 ต่อล็อต $2 ต่อล็อต $1 ต่อล็อต $1 ต่อล็อต $0.5 ต่อล็อต
ลูกค้า 1 คน Bronze $4 ต่อล็อต $4 ต่อล็อต $1 ต่อล็อต $1 ต่อล็อต $0.5 ต่อล็อต $0.5 ต่อล็อต

โดยเฉลี่ยแล้ว ลูกค้าของ FreshForex ที่ฝากเงิน 100 เหรียญจะทำได้ 6 ล็อตต่อเดือน เทรดเดอร์ที่ฝากเงิน 1,000 เหรียญจะทำได้มากกว่า 18 ล็อต, ลูกค้าที่ฝากเงินมากกว่า 10,000 เหรียญ - มากกว่า 100 ล็อต ประเด็นสำคัญคือรายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการเทรดของเพื่อนคุณ ปริมาณการซื้อขายเท่านั้นที่เป็นส่วนสำคัญ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมพันธมิตร Forex และเข้าร่วมเพื่อการเทรดที่สร้างผลกำไร

 
 1. เงื่อนไขเหล่านี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2015 และไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาก่อนหน้า
 2. เพื่อเริ่มทำงานในโปรแกรมหุ้นส่วนนี้ คุณควร เปิดบัญชีหุ้นส่วน และเปิดการใช้งานมัน
 3. คุณสามารถเปิดการใช้งานบัญชีหุ้นส่วนในส่วน «ข้อมูลส่วนบุคคล» ของ บริเวณส่วนบุคคล. เพื่อเปิดการใช้งาน ให้กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารสแกนเพื่อยืนยันตัวตนของคุณด้วยภาพถ่ายและข้อมูลที่อยู่ บัญชีจะถูกเปิดใช้งานเมื่อผู้จัดการของเราได้ตรวจสอบข้อมูลของคุณแล้ว อาจใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงในเวลาทำการ
 4. บริษัท FreshForex จ่ายค่าตอบแทนแก่หุ้นส่วนทุกเดือนสำหรับการดำเนินการซื้อขายโดยลูกค้าที่ชวนมา ค่าตอบแทนถูกจ่ายเข้าบัญชีหุ้นส่วนในวันที่ 5 ของแต่ละเดือนหลังจากผลลัพธ์ของเดือนที่ผ่านมา
 5. โปรแกรมการเป็นหุ้นส่วนสามารถใช้ได้กับประเภทบัญชี Classic, ECN แล Market Pro
 6. ค่าตอบแทนของหุ้นส่วนถูกจ่ายเข้าบัญชีเพื่อดำเนินการซื้อขายกับเครื่องมือการซื้อขายทุกประเภทที่ได้ระบุไว้ตามวรรค 15.b
 7. หน่วยค่าตอบแทนพื้นฐานในโปรแกรมพันธมิตรคือล็อตการซื้อขาย สำหรับแต่ละล็อตที่เทรดโดยลูกค้าที่ชวนมา หุ้นส่วนจะได้รับรางวัลถึง 20 เหรียญโดยขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ชวนมาและประเภทของบัญชีที่พวกเขาใช้ ปริมาณรางวัลได้ระบุรายการไว้ใน ตารางที่ 1.
 8. จะถือว่าได้ลูกค้าหากเขาเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์อ้างอิงของหุ้นส่วน freshforex.com หรือกรอกรหัสโปรโมชั่นของหุ้นส่วนลงในช่องที่กำหนด
 9. มีลูกค้าสองประเภทในโปรแกรมพันธมิตร FreshForex “ลูกค้าที่ไม่ติด” และ “ลูกค้าที่ติด”
  1. ลูกค้าที่ถูกแนะนำโดยหุ้นส่วนแต่ไม่ได้ยืนยันรายละเอียดส่วนบุคคลของพวกเขาและ/หรือไม่ได้ทำการเทรดใด ๆ ตามข้อกำหนด MTT/MTP จะถือว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ติด พวกเขาจะไม่ถูกพิจารณาในสถานะในเดือนปัจจุบันของหุ้นส่วน รางวัลจะจ่ายให้เฉพาะการเทรดที่เป็นไปตามข้อกำหนด MTT/MTP และยึดตามสถานะในเดือนที่สามารถพิจารณาได้ของหุ้นส่วน
  2. ลูกค้าที่ติดคือลูกค้าที่หุ้นส่วนติดต่อ, ได้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และทำการเทรดอย่างน้อยหนึ่งครั้งตามข้อกำหนด MTT/MTP พวกเขามีผลต่อสถานะในเดือนปัจจุบันของหุ้นส่วน ค่าคอมมิชชั่นสำหรับลูกค้าเหล่านี้จะถูกจ่ายสำหรับการเทรดที่เป็นไปตามข้อกำหนด MTT/MTP และยึดตามสถานะของหุ้นส่วนโดยพิจารณาตั้งแต่เดือนที่ได้ลูกค้าเป็นเวลา 3 เดือน ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่เดือนที่ 4 จะถูกจ่ายตามสถานะที่น้อยที่สุดระหว่างสถานะของเดือนที่ได้ลูกค้าและสถานะของหุ้นส่วนในเดือนที่สามารถพิจารณาได้
 10. จากจำนวนลูกค้าที่ได้มาในแต่ละเดือน หุ้นส่วนจะได้รับสถานะประจำเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งจากสี่สถานะ: บรอนซ์, เงิน, ทองคำ, และแพลทินัม สถานะถูกกำหนดให้แก่หุ้นส่วนเมื่อสิ้นสุดเดือนตามปฏิทินและจะถูกทบทวนตามเวลาจริงในขณะที่หุ้นส่วนหาลูกค้าได้ นับตั้งแต่ต้นเดือน หุ้นส่วนจะได้รับสถานะใหม่โดยยึดตามจำนวนของลูกค้าที่ได้มาในเดือนใหม่
  1. สถานะ «บรอนซ์» จะถูกกำหนดให้แก่หุ้นส่วนที่หาลูกค้าได้ 1 คนต่อเดือน
  2. สถานะ «เงิน» จะถูกกำหนดให้แก่หุ้นส่วนที่หาลูกค้าได้ 2 คนต่อเดือน
  3. สถานะ «ทองคำ» จะถูกกำหนดให้แก่หุ้นส่วนที่หาลูกค้าได้ 3 ถึง 6 คนต่อเดือน
  4. สถานะ «แพลทินัม» จะถูกกำหนดให้แก่หุ้นส่วนที่หาลูกค้าได้ 7 คนขึ้นไปต่อเดือน
 11. จากสถานะหุ้นส่วน ลูกค้ายังถูกกำหนดระดับหนึ่งจากสี่ระดับ: «บรอนซ์», «เงิน», «ทองคำ» หรือ «แพลทินัม» สถานะของลูกค้าเทียบเท่ากับสถานะของหุ้นส่วนในเดือนที่ได้ลูกค้า สถานะถูกกำหนดให้แก่ลูกค้าเพียงครั้งเดียวและจะไม่ได้รับการแก้ไขอีก
 12. ตั้งแต่เดือนที่ 4 หลังจากได้ลูกค้ามาแล้ว ค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าจะถูกดำเนินการตามแผนดังต่อไปนี้:
  1. หากสถานะของลูกค้าสูงกว่าสถานะปัจจุบันของหุ้นส่วน - ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามสถานะของหุ้นส่วน
  2. หากสถานะของหุ้นส่วนสูงกว่าสถานะปัจจุบันของลูกค้า - ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามสถานะของลูกค้า
 13. ค่าตอบแทนสำหรับการเทรดของลูกค้าที่ไม่ติดซึ่งมีความเคลื่อนไหวจะถูกคิดตามสถานะของหุ้นส่วนในเดือนปัจจุบัน
 14. ลูกค้าทุกรายสามารถเปิดบัญชีเทรดได้หลายบัญชี: บัญชีใหม่ของลูกค้าที่ติดอยู่แล้วจะถูกพิจารณาสำหรับค่าตอบแทนของหุ้นส่วนแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของหุ้นส่วน
 15. การคำนวณค่าตอบแทนรายเดือนของหุ้นส่วนรวมไปถึงโพซิชั่นทั้งหมดที่ปิดแล้วของลูกค้าซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
  1. ระยะเวลาการทำธุรกรรมขั้นต่ำ (MTT) — ระยะเวลาขั้นต่ำของโพซิชั่นที่กำลังซื้อขาย (ความแตกต่างระหว่างเวลาเปิดกับเวลาปิด) ซึ่งจำเป็นต่อการคำนวณค่าตอบแทนของหุ้นส่วนเพิ่มเติม
   ค่า MTT สำหรับทุกสัญลักษณ์ในบัญชีทุกประเภทเท่ากับ 1 นาที
  2. ผลลัพธ์ขั้นต่ำของการทำธุรกรรมเป็น point (MTP) - กำไรหรือขาดทุนขั้นต่ำจากการทำธุรกรรมเป็น point (ความแตกต่างระหว่างราคาเปิดกับราคาปิด) ที่จำเป็นต่อการคำนวณค่าตอบแทนหุ้นส่วน เพิ่มเติม
   สัญลักษณ์ MTT ในบัญชี Classic accounts, points MTP ในบัญชี Market Pro accounts, points MTP ในบัญชี ECN accounts, points
   EURUSD 5 50 50
   GBPUSD 6 60 60
   USDJPY 5 50 50
   USDCHF 6 60 60
   AUDUSD 5 50 50
   USDCAD 5 50 50
   NZDUSD 14 140 140
   USDCNH 75 750 750
   AUDCAD 14 140 140
   AUDCHF 14 140 140
   AUDJPY 14 140 140
   AUDNZD 30 300 300
   CADCHF 16 160 160
   CADJPY 14 140 140
   CHFJPY 14 140 140
   EURAUD 14 140 140
   EURCAD 16 160 160
   EURCHF 14 140 140
   EURGBP 6 60 60
   EURJPY 5 50 50
   EURNZD 30 300 300
   GBPAUD 24 240 240
   GBPCAD 24 240 240
   GBPCHF 24 240 240
   GBPJPY 14 140 140
   GBPNZD 45 450 450
   NZDCAD 24 240 240
   NZDCHF 24 240 240
   NZDJPY 14 140 140
   EURHKD 50 500 500
   EURMXN 300 3000 3000
   EURSEK 130 1300 1300
   EURSGD 24 240 240
   EURTRY 50 500 500
   EURZAR 360 3600 3600
   GBPHKD 90 900 900
   GBPMXN 500 5000 5000
   GBPSEK 320 3200 3200
   GBPSGD 32 320 320
   GBPZAR 500 5000 5000
   USDHKD 44 440 440
   USDMXN 240 2400 2400
   USDSEK 140 1400 1400
   USDSGD 12 120 120
   USDTRY 50 500 500
   USDZAR 280 2800 2800
   XAUUSD 200 200 200
   XAGUSD 10 100 100
   XAUAUD 350 350 350
   XAUEUR 200 200 200
   XAGAUD 140 140 140
   XPDUSD 300 300 300
   XPTUSD 450 450 450
   #SP500 32 32 32
   #NQ100 30 30 30
   #BRENT 25 250 250
   #GAS 20 20 20
   #WTI 25 250 250
   #ASX 140 140 140
   #CAC40 90 90 90
   #DAX30 50 50 50
   #DJI30 15 15 15
   #ESTX50 100 100 100
   #FTSE100 80 80 80
   #HSI 20 200 200
   #NIKKEI 30 30 30
 16. หากหลังจากเปิดบัญชีหุ้นส่วนภายใน 180 วันแล้วยังไม่สามารถหาลูกค้าได้ บัญชีหุ้นส่วนจะถูกบล็อก ส่วนลิงก์และรหัสอ้างอิงจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
Partner agreement
Close
ปูมบันทึกอยู่ใน
Your browser does not support cookie. If cookie is disabled in your Internet browser, you may have problems with accessing Client Area. How to enable cookie .
manager photo manager photo
Online-support
We will be pleased to answer any questions you may have

Write

Get bonus