ข้อกำหนดของสัญญาฟอเร็กซ์

เวลาการซื้อขาย:เวลาการซื้อขาย ตลอดเวลาตั้งแต่ 00:05 นาฬิกาในวันจันทร์จนถึง 24:00 นาฬิกาในวันศุกร์ EET (เวลายุโรปตะวันออก: GMT+2 ในฤดูหนาว, GMT+3 ในฤดูร้อน)*
ขนาดสัญญา 1 ล็อต:ขนาดสัญญา 1 ล็อต สอดคล้องกับสกุลเงินหลัก 100'000
Minimum trade volume:ล็อตขั้นต่ำ 0.01 ล็อต
ค่าคอมมิชชั่น:ค่าคอมมิชชั่น ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Classic และ Market Pro

Currency pairs available for Classic accounts

เมื่อการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์,ขวาและค่าจุดจะถูก การคำนวณใหม่สำหรับการเงินอุปกรณ์
สกุลเงินฝาก:
ข้อต่อรอง:
การค้าระดับเสียง(ก): 1000 basic currency
Enter lot size:
Tick Value:Tick Size 0.01 points for pairs with Yen (JPY),0.0001 points for other currency pairs
Margin Hedge:Margin Hedge 50% on a single position
Loading

Currency pairs available for Market Pro accounts

เมื่อการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์,ขวาและค่าจุดจะถูก การคำนวณใหม่สำหรับการเงินอุปกรณ์
สกุลเงินฝาก:
ข้อต่อรอง:
การค้าระดับเสียง(ก): 1000 basic currency
Enter lot size:
Tick Value:Tick Size 0.001 points for pairs with Yen (JPY), 0.00001 points for other currency pairs
Limit & Stop Level:Limit & Stop Level None
Margin Hedge:Margin Hedge 50% on a single position
Loading

Currency pairs available for ECN accounts

เมื่อการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์,ขวาและค่าจุดจะถูก การคำนวณใหม่สำหรับการเงินอุปกรณ์
สกุลเงินฝาก:
ข้อต่อรอง1:
การค้าระดับเสียง(ก): 1000 basic currency
Enter lot size:
Tick Value:Tick Size 0.001 points for pairs with Yen (JPY), 0.00001 points for other currency pairs
Limit & Stop Level:Limit & Stop Level None
Margin Hedge:Margin Hedge 50% on a single position
Loading

ชั่วโมงการซื้อขาย - ช่วงเวลาที่สามารถทำการซื้อขายในตลาดการเงินได้ เฉพาะเวลานี้เท่านั้นที่สามารถรับการเสนอราคาและมีโอกาสที่จะเปิด / แก้ไข / ปิดโพซิชั่น (คำสั่งซื้อขาย), ตั้งค่า / ปรับเปลี่ยน / ลบคำสั่งที่ค้างอยู่

สัญลักษณ์ - ชื่อเครื่องมือทางการเงินในแพล็ตฟอร์มการเทรด เพื่อดูชื่อเต็มของเครื่องมือชิ้นใดก็ตาม ให้วางเม้าส์ไว้บนสัญลักษณ์และรอข้อความปรากฎ

สอบถาม - การเสนอราคาสอบถามในขณะที่หน้าเพจกำลังโหลดซ้ำ/อัปเดต

สเปรดคงที่ - ค่าคงที่ระหว่างราคาประมูลกับราคาสอบถามของเครื่องมือทางการเงินใด ๆ บริษัทจัดเตรียมสเปรดคงที่สำหรับเครื่องมือทุกชิ้นในบัญชี Classic และรับรองว่าโดยส่วนใหญ่ค่าสเปรดจะอยู่ภายในข้อกำหนดยกเว้นสถานการณ์ที่อธิบายไว้ใน "หลักเกณฑ์การประมวลผลธุรกรรมการซื้อขาย".

สเปรดลอยตัว - ค่าผันแปร (เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา) ระหว่างราคาประมูลกับราคาสอบถามของเครื่องมือทางการเงินใด ๆ บริษัทจัดเตรียมสเปรดลอยตัวสำหรับเครื่องมือทุกชิ้นในบัญชี Market Pro ในข้อกำหนดของสัญญา ช่วงสเปรดลอยตัวถูกแสดงเป็นสามค่า: ขั้นต่ำ, ค่าเฉลี่ย และสูงสุด บริษัทรับประกันว่าในเวลาการซื้อขายโดยส่วนใหญ่ สเปรดจะไม่สูงกว่าค่าสูงสุดที่ได้ระบุไว้ ยกเว้นสถานการณ์ที่อธิบายไว้ใน "หลักเกณฑ์การประมวลผลธุรกรรมการซื้อขาย".

ระดับ Limit และ Stop - ระยะห่างขั้นต่ำ (เป็น point) จากระดับ (ราคา) ของการตั้งค่าคำสั่งกับราคาจริง ใช้ได้สำหรับคำสั่งซื้อขายทุกประเภท: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop บริษัทรับประกันว่าในเวลาการซื้อขายโดยส่วนใหญ่ สเปรดจะไม่สูงกว่าค่าสูงสุดที่ได้ระบุไว้ ยกเว้นสถานการณ์ที่อธิบายไว้ใน "หลักเกณฑ์การประมวลผลธุรกรรมการซื้อขาย".

Gap - สถานการณ์ที่ราคาปัจจุบันแตกต่างจากราคาก่อนมากกว่าค่าสเปรด นั่นอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเวลาการเทรดหลังข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหัพภาคที่สำคัญ, ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง, เหตุการณ์สุดวิสัย, หรือในขณะเปิดตลาดหลังจากวันสุดสัปดาห์หรือช่วงวันหยุด

Freeze Level - ช่วง (เป็น point) ทั้งสองทิศทางจากระดับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายที่ประกาศ (ราคาเปิดของคำสั่งที่ค้างอยู่, stop loss หรืออัตรา take profit จากโพซิชั่นที่เปิดอยู่ หากราคาตลาดปัจจุบันอยู่ในช่วงนี้ การห้ามเปลี่ยนแปลง, การลบออกหรือการปิดคำสั่งดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายจะดำเนินไปโดยปราศจาก Freeze level แต่ในสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของราคาเครือมือทางการเงินใดก็ตาม (ก่อนและหลังการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน, ถ้อยแถลงจากผู้มีส่วนสำคัญในสภาพเศรษฐกิจ, การแทรกแซงตลาด, ฯลฯ) บริษัทมีสิทธิ์ที่จะกำหนดระดับ “Freeze” เท่ากับ 3 สเปรดมาตรฐาน

ค่าคอมมิชชั่น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรียกเก็บสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย, อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน และเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนด “ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์” ถูกระบุด้วยวงกลม ส่วน “ค่าคอมมิชชั่นเป็นสกุลเงิน” ระบุด้วยวงกลมเต็ม (เปิด/ปิดคำสั่งซื้อขาย) สำหรับปริมาณการซื้อขายที่ผู้ใช้เลือก เมื่อธุรกรรมถูกเปิดในบัญชีเทรดแล้ว ค่าคอมมิชชั่นจะถูกหักจากวงกลมเต็มทันที

มาร์จิ้น - เงินทุนมาร์จิ้นที่จำเป็นต้องมีในการเปิดและรักษาโพซิชั้นโดยระบุเป็นสกุลเงินฝาก (ตัวอย่างเช่น USD - เหรียญสหรัญ)

ค่า Point - ผลกำไร / ขาดทุนลอยตัวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหนึ่ง point โดยระบุเป็นสกุลเงินฝาก (ตัวอย่างเช่น USD - เหรียญสหรัฐ)

Swap - เงินทุนที่ถูกหักหรือจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าสำหรับโรลโอเวอร์ในวันถัดไป (กำหนดเป็น point) การคำนวณและการแก้ไข Swap เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายของวันที่ทำการเทรดตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (ตั้งแต่ 23:59 ถึง 00:00 นาฬิกา) โปรดทราบ! โรลโอเวอร์ตั้งแต่วันพุธถังวันพฤหัสจะคำนวณเป็นขนาดสามเท่า ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์และวันอื่น ๆ จะเรียกเก็บ Swap สำหรับวันเดียว

Close
ปูมบันทึกอยู่ใน
Your browser does not support cookie. If cookie is disabled in your Internet browser, you may have problems with accessing Client Area. How to enable cookie .