Bonus almaq

  200% hər köçürməyə

  Bonusları gəlirə çevirin!

  FreshForex-dən əliaçıq təkliflə 200% miqdarında ticarət üçün bonus vəsaitlərin, hesabın hər 500 $ məbləğdən artırılması vaxtı alın.

  Öz ticarət həcminin artımına addım edin: 500 $ miqdarında hesabı artırın və bonusla birlikdə artıq bu gün hesaba 1 500 $ alın!

  Aksiya qeyri-məhdud sayda qüvvədə olur və FreshForex şirkətinin bütün müştərilərinə əlverişlidir.

  Bonusun alınması üçün üç sadə addım yerinə yetirin:

  Hesab açın və məlumatları təsdiq edin

  Aksiyaya hesablardan birini qoşun: Classic MT4, Classic MT5 və ya Market Pro MT4

  Hesabı artırın və bonusu alın

  Ətraflı şərtlər:

  1. Təqdimat müddəti 24 dekabr 2018-ci ildən 15 noyabr 2020.
  2. Aksiya yalnız Classic MT4, Classic MT5 və Market Pro MT4 hesabları üçün qüvvədədir, "101% artırmaya" və "Cashback" aksiyalara qoşulanra aidiyyatı yoxdur.
  3. Bonusun qoşulması üçün lazımdır:
   1. Şəxsi məlumatları təsdiq etmək.
   2. Aksiyaya Şəxsi kabinetdə olan ticarət hesablarından birini qoşmaq. Gələcəkdə aksiyanı saxlamaq və ya bonusun oturacaq hesabı dəyişdirmək, mümkün deyil.
  4. 500 USD / 500 EUR / 35 000 RUB-dan hər artırılmaya bonusun ölçüsü 200% təşkil edir.
   1. Əgər hesabın artırılması vaxtı konvertasiyalar, komissiyalar və ya başqa xərclər nəticəsində məbləğ daha az göstərilmiş olduğda — bonus hesablanmır.
   2. Əgər aksiyanın başlanmasından artırılmaya qədər bütün artımların məbləği müştərinin bütün çıxarışlarının cəminin çıxmaq şərti ilə hesabı mənfidirsə — bonus heasblanmır.
  5. Artırılma kimi yalnız aksiya müddətində xarici mənbələrdən (ödəmə sistemləri) edilmiş artırımlar nəzərə alınır. Aksiyada çıxarma kimi, vəsaitlərin çıxarılmasına və başqa hesablara köçürmələrə istənilən sifarişlər nəzərə alınır.
  6. Həqiqi aksiyaya görə verilən aktiv bonusun maksimal məbləğ 5 000 USD / 5 000 EUR / 350 000 RUB ötə bilməz.
  7. Bonus "Kredit" qrafasına ticarət hesabına qəbul edilir: əvvəlcə çıxarılma üçün mümkünsüzdür, ticarət dövriyyələrinin artımı üçün tamamilə əlverişlidir, amma çökmə vaxtı istifadə edilməz (hesabın "Balans" ölçüsündən yuxarı üzən zərərlərin örtüsü üçün).
  8. Hesabda aktiv bonusun cari məbləği "Balans" qrafasına köçürülə bilər və çıxarış üçün mümkün olacaq, o şərtlə ki, bonusun verilməsi anından lotlarda müştərinin ticarət həcmi 35%-dən çox USD (ABŞ dollarları) bonusun məbləğindən təşkil edəcək. Balansa bonusun qismən köçürülməsi həyata keçirilmir.
   Məsələn, hesabda aktiv bonus 1000 USD, 1000 USD * 35% = 350 bağlı lot – "Balans" qrafasına bonusun köçürməsi üçün lazımlı həcmdir.
   Lazımlı həcmin bağlanmasından sonra Müştəri balansa bonusun köçürməsi üçün öz şəxsi menecerinə müraciət etməlidir. Həqiqi aksiyanın (9.4 p.-dən başqa) şərtlərinə görə bonusun silinməsi halında, bonusun balansa köçürməsi həyata keçirilmir.
  9. Bonus aşağıdakı hallarda hesabdan tamamilə çıxarılır:
   1. Hesabdan vəsaitlərin çıxarılması üçün sifarişin yaradılması və ya başqa hesaba vəsaitlərin köçürülməsi;
   2. Əgər vəsaitlər ("Vəsaitlər/Equity" qrafası) hesabda cari bonusun ("Kredit/Credit" qrafası) məbləğindən daha az olacaqsa;
   3. Əgər hesab balansı mənfi olursa;
   4. "Balans" qrafasına bonusun köçürülməsi üçün şərtin icra edilmə vaxtı;
   5. Müştəridə aksiyanın kəsilməsi halında.
  10. irkət şərtləri və aksiyanın keçirilməsinin müddətini dəyişdirmək hüququnu saxlayır.
  11. Bu aksiya çərçivəsində bonus, ticarət vaxtı vasitələrin artımı üçün xüsusi nəzərdə tutulmuşdur. Aksiyanın şərtlərilə sui-istifadələrin qarşısının alınması üçün Şirkət xəbərdarlıqsız istənilən vaxt öz ixtiyarına hüququnu saxlayır: bonusun daxil edilməsinə və ya bonus vəsaitlərini köçürməyini rədd etmək . Belə ölçülər Şirkət tərəfindən təşəbbüs göstərilə bilər, həmçinin bir neçə bir-birindən asılı Şəxsi kabinetdə şəxslər tərəfindən bonusların alınması haqqında şübhələrin yaranması halında.
  12. Həqiqi aksiyaya qoşularaq və artırılmaya görə bonus alaraq, Müştəri aksiyanın həqiqi şərtləriylə tanış olmanı və tam razılığını təsdiq edir və Şirkəti bonusdan istifadənin qaydaları və ya Şirkət tərəfindən təşəbbüs edilən həqiqi şərtlərə uyğun olaraq ölçülər üzrə hər hansı iddiaları yönəltməməyi öhdəsinə götürür.
  FreshForex-dən bonusla öz ticarət imkanlarının maksimum istifadə edin! Bonus almaq

  Период действия акции: 24.12.2018 — 15.11.2020

  Close
  Авторизация
  В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.
  manager photo manager photo
  ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ
  Будем рады ответить на Ваши вопросы

  Написать

  Получить бонус