İki dəfə öz həcmlərini artırın!

Bonus çökmənin yaranması vaxtı hesabın qorunulması üçün kömək edəcək

500 $ birinci dəfədən hesabı artırın və nəhəng bonusa sahib olun: 101%:

101%

100 $-dan hesaba artırım edin və hər artırılmaya bonus qazanın: 30%:

30%

AKSİYADA İŞTİRAK ÜÇÜN ÜÇ ADDIM KİFAYƏTDİR:

Hesab açın və şəxsi məlumatları təsdiq edin

Aksiyaya hesablardan birini qoşun: Classic MT4, Classic MT5 və ya Market Pro MT4

Hesabı atırın və bonus alın

Ətraflı şərtlər:

 1. Təqdimat müddəti 21 may 2018-ci il tarixdən 30 sentyabr 2020-ci ilə qədər.
 2. Aksiya yalnız Classic MT4, Classic MT5 və Market Pro MT4 hesabları üçün qüvvədədir, "Cashback" aksiyasına qoşulanra aidiyyatı yoxdur.
 3. Bonusun qoşulması üçün lazımdır:
  1. Şəxsi məlumatları təsdiq etmək..
  2. Aksiyaya Şəxsi kabinetdə olan ticarət hesablarından birini qoşmaq. Gələcəkdə aksiyanı saxlamaq və ya seçilmiş hesabı başqasına dəyişdirmək mümkün deyil!
 4. Bonusun miqdarı:
  1. 101% artırılmanın məbləğinə - yalnız 500 USD / 450 EUR / 35 000 RUB məbləğindən aksiyanın qoşulmasından sonra hesabın birinci artırılması vaxtında;
  2. 30% artırılma məbləğinə - 100 USD / 90 EUR / 7 000 RUB-dan hesabın hər doldurulmasına aksiyanın qoşulmasından sonra.
 5. Əgər hesabın artırılması vaxtı konvertasiyalar, komissiyalar və ya başqa xərclər nəticəsində məbləğ daha az göstərilmiş olduğda — bonus hesablanmır.
 6. Əgər aksiyanın başlanmasından artırılmaya qədər bütün artımların məbləği müştərinin bütün çıxarışlarının cəminin çıxmaq şərti ilə hesabı mənfidirsə — bonus heasblanmır.
 7. Artırılma kimi yalnız aksiya müddətində xarici mənbələrdən (ödəmə sistemləri) edilmiş artırımlar nəzərə alınır.
 8. Aksiyada çıxarma kimi, vəsaitlərin çıxarılmasına və başqa hesablara köçürmələrə istənilən sifarişlər nəzərə alınır.
 9. Aktiv bonusun maksimal məbləği 5 000 USD / 5 000 EUR / 350 000 RUB ötə bilməz. Silinmədən sonra bonusu aksiya şərtlərinə müvafiq olaraq qeyri-məhdud sayda almaq olar. Bonus "Kredit" qrafasına ticarət hesabına qəbul edilir, çökmənin və ticarət dövriyyələrinin artımının yaranması vaxtı hesabın saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 10. Bonus istənilən vaxtda hesabdan qismən silinir o şərtlə ki, hesabda cari vasitələr bonusun artırılma vaxtı (sonrakı daxil olmaları nəzərə alaraq hesabına) vəsaitlərin məbləğini ötür.
 11. Məsələn:
  Bonusun qismən silinməsi üçün düstur: (Hesabın cari vasitələri) – (bu aksiya görə birinci aktiv bonusun daxil edilməsi vaxtı hesab vəsaitləri) – (Bütün artırılmalar) – (bu aksiya çərçivəsində bonus vəsaitləri).
  Bonusun əlavə edilməsindən sonra hesabın vəsaitlərinin hesablanması üçün düstur: Balans + Kredit + Üzən gəlir/zərər
  Məsələn, müştərinin Balansı = 250 USD və üzən gəlir isə = 50 USD. Müştəri aksiyanı qoşur və 1 000 USD-da artırma edir. Bonusun əlavə edilməsindən sonra 1 010 USD, hesabın vəsaitləri 2 310 USD (250 + 50 + 1 000 + 1 010 +) bərabər olacaq.
  Əgər açıq saziş ziyana uğradısa - üzən zərər bərabər oldu - 100 USD, onda bu halda hesabın vəsaitləri azaldı və 2 160 USD (250 - 100 + 1 000 1 010 +) təşkil edər. Bu halda bonusun miqdarı dəyişməz qalır - 1 010 USD.
  Bundan sonra müştəri 100 USD nəticəylə ziyanlı sazişi bağlayır, və növbəti dəfə 200 USD qazanır. Bu halda hesabın vəsaitləri 2 360 USD (250 - 100 + 200 + 1 000 1 010 +) təşkil edəcək. İndi, cari vəsaitlər bonusun sonradan daxil edilmiş vəsaitlərindən daha çox olduğundan, o bonusun ölçüsü 2 310 - 2 360 = - 50 USD enir və hesabda aktiv bonus 1 010 - 50 = 960 USD təşkil edəcək, amma hesabın vəsaitləri 2 310 USD bərabər olacaq.
  Əgər müştəri yenidən artırım edib və bonusu alarsa, onda növbəti hesablama vaxtı bu vəsaitlər nəzərə alınacaq və bonus artırılma ölçüsünə azaldılmayacaq.

 12. Bonus aşağıdakı hallarda hesabdan tamamilə silinir:
  1. İstənilən vəsaitlərin hesabdan çıxarılması, həmçinin başqa hesaba köçürmədə;
  2. Hesabın balansı mənfi olanda və açıq mövqe olmayan vaxtı;
  3. Müştəridə aksiyanın söndürülməsi vaxtı;
  4. Bonusun verilməsi anından 90 təqvim günü sonra.
 13. Şirkət şərtləri və aksiyanın keçirilmə müddətini dəyişdirmək hüququnu saxlayır.
 14. Bu aksiya çərçivəsində bonus, ticarət vaxtı vasitələrin artımı üçün xüsusi nəzərdə tutulmuşdur. Aksiyanın şərtlərilə sui-istifadələrin qarşısının alınması üçün Şirkət xəbərdarlıqsız istənilən vaxt öz ixtiyarına hüququnu saxlayır: Bu aksiya çərçivəsində bonus, ticarət vaxtı vasitələrin artımı üçün xüsusi nəzərdə tutulmuşdur. Aksiyanın şərtlərilə sui-istifadələrin qarşısının alınması üçün Şirkət xəbərdarlıqsız istənilən vaxt öz ixtiyarında hüququna malikdir: bonusun daxil edilməsinə imtina etmək, bonus vəsaitlərinin silinməsində, bonus istifadəsindən alınmış 50 % gəliri ləğv etmək . Belə ölçülər Şirkət tərəfindən təşəbbüs göstərilə bilər, həmçinin bir neçə bir-birindən asılı Şəxsi kabinetdə şəxslər tərəfindən bonusların alınması haqqında şübhələrin yaranması halında.
 15. Həqiqi aksiyaya qoşularaq və artırılmaya görə bonus alaraq, Müştəri aksiyanın həqiqi şərtləriylə tanış olmanı və tam razılığını təsdiq edir və Şirkəti bonusdan istifadənin qaydaları və ya Şirkət tərəfindən təşəbbüs edilən həqiqi şərtlərə uyğun olaraq ölçülər üzrə hər hansı iddiaları yönəltməməyi öhdəsinə götürür.

"FreshForex-lə" birlikdə öz ticarət imkanlarınızı genişləndirin!

Bonus almaq

Период действия акции: 21.05.2018 — 30.09.2020

Close
Авторизация
В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.
manager photo manager photo
ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ
Будем рады ответить на Ваши вопросы

Написать

Получить бонус