Không Cần Nạp Tiền Thưởng Chào Mừng $200. Giao dịch và rút lợi nhuận kiếm được!

Tiền thưởng chào mừng
Tiền thưởng chào mừng $200
Thời gian khuyến mãi
Thời gian khuyến mãi 16 tháng Tám – 31 tháng Mười
Thời gian giao dịch tiền thưởng
Thời gian giao dịch tiền thưởng 7 ngày
Giới hạn công cụ giao dịch
Giới hạn công cụ giao dịch Không
Đòn bẩy tối đa
Đòn bẩy tối đa 1:500
Số lượng tối đa của các lệnh mở đồng thời
Số lượng tối đa của các lệnh mở đồng thời 5
Khối lượng có sẵn, lot
Khối lượng có sẵn, lot 0.01 - 0.2
Điều kiện
Điều kiện Không cần xác minh dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu nạp tiền ban đầu

Ước tính môi trường giao dịch của FreshForex mà không phải mạo hiểm số vốn của bạn khi tham gia vào Thưởng Chào Mừng Không Cần Nạp Tiền!

Step 1

Đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết này trong thời gian khuyến mãi

Step 2

Mở tài khoản giao dịch Classic MT4, Market Pro MT4 hoặc ECN MT4

Step 3

Chào mừng thưởng $200 là của bạn!

Chú ý! Tiền thưởng chỉ dành cho khách hàng mới!

Làm thế nào để rút lợi nhuận?

Bạn có thể sử dụng tiền thưởng trong vòng 7 ngày với khối lượng giao dịch tối đa là 0.20 lot, đòn bẩy 1: 500 và số lệnh giao dịch mở đồng thời - 5. Để loại bỏ những hạn chế này, hãy nạp tiền bằng hoặc vượt hơn số lợi nhuận thu được.

1. Giữ lợi nhuận thu được thông qua việc nạp tiền trong vòng 7 ngày sau khi nhận thưởng.

2. Hoàn thành 1 lot cho mỗi $ 5 lợi nhuận đã lưu giữ trong vòng 30 ngày.

3. Chuyển lợi nhuận sang Balance bằng cách liên hệ với người quản lý của công ty thông qua biểu mẫu phản hồi trong Khu vực Khách hàng của bạn.

4. Có thể rút lợi nhuận thu được từ giao dịch khoản tiền thưởng hoặc sử dụng nó trong giao dịch!

Điều kiện của Thưởng:

 1. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017.
 2. Khuyến mãi dành cho khách hàng mới đăng ký tài khoản trong thời gian khuyến mãi.
 3. Để có được tiền thưởng bạn cần phải:
  1. Đăng ký với FreshForex bằng cách sử dụng liên kết này.
  2. Mở tài khoản Classic MT4, Market Pro MT4 hoặc tài khoản giao dịch ECN MT4.
 4. Khi hoàn thành tất cả các điều kiện Khách hàng nhận được khoản tiền thưởng là 200 USD / 170 EUR được ghi có vào tài khoản giao dịch, khoản tiền thưởng này được hiển thị trong cột Credit và không thể rút được.
 5. Tất cả các điều kiện giao dịch (loại khớp lệnh, đòn bẩy, phí mua bán, phí qua đêm, v..v) tương ứng với loại tài khoản đã chọn, ngoại trừ các hạn chế nhất định:
  1. đòn bẩy tối đa là 1: 500;
  2. khối lượng giao dịch tối đa là 0.20 lot;
  3. số vị trí mở tối đa là 5;
  4. sử dụng EA (Robot giao dịch) là không được phép;
  5. lệnh mở Locking (Locking positions opening) không được phép;
  6. scalping không được phép;
  7. không được phép dùng cho giao dịch theo tin.
 6. Hạn chế quy định tại khoản 5 sẽ được gỡ bỏ sau khi tài khoản được nạp tiền.
 7. Thời gian giao dịch tiền thưởng tối đa là 7 ngày dương lịch. Trong thời hạn này khách hàng được phép lưu giữ lợi nhuận thu được bằng cách ký quỹ số tiền bằng hoặc vượt quá số lợi nhuận thu được.
 8. Nếu tài khoản không được nạp tiền trong 7 ngày:
  1. tất cả các vị trí giao dịch mở sẽ được đóng lại (nếu có);
  2. tất cả các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy bỏ (nếu có);
  3. khoản tiền thưởng này của công ty sẽ được xóa khỏi cột credit của tài khoản;
  4. lợi nhuận / lỗ thu được và được lưu trong suốt chương trình khuyến mại bị hủy bỏ.
 9. Khi tài khoản được nạp tiền trong 7 ngày theo lịch dương, lợi nhuận thu được được lưu giữ theo thứ tự sau:
  1. tất cả các vị trí giao dịch mở sẽ được đóng lại (nếu có);
  2. tất cả các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy bỏ (nếu có);
  3. khoản tiền của công ty sẽ được xóa khỏi cột Credit của tài khoản;
  4. lợi nhuận được lưu giữ sẽ được chuyển thành vào cột Credit với số tiền không vượt quá số tiền ký quỹ của khách Hàng. Sau đó tiền này gọi là Tiền thưởng.
 10. Tiền thưởng có thể giao dịch được: có thể dùng để để tăng khối lượng giao dịch và hỗ trợ tài khoản trong trường hợp rút tiền.
 11. Tiền thưởng có thể rút được với điều kiện là trong vòng 30 ngày theo lịch dương có một lot được đóng ứng với mỗi 5 USD / 4.5 EUR tiền thưởng. Việc chuyển tiền thưởng một phần sang Balance không được thực hiện. Để chuyển Tiền thưởng sang Balance, Khách hàng cần liên hệ với người quản lý của công ty thông qua biểu mẫu phản hồi trong Khu vực Khách hàng.
 12. Tiền thưởng bị loại khỏi tài khoản:
  1. trường hợp rút tiền từ tài khoản kể cả việc chuyển tiền nội bộ;
  2. nếu số dư của một tài khoản là âm và không có vị trí mở;
  3. nếu khuyến mãi bị vô hiệu hóa đối với Khách hàng;
  4. trong 30 ngày sau khi khoản tiền được ghi có vào cột Credit.
 13. Vào ngày hết hạn 15 ngày theo lịch dương, tiền quỹ bị khấu trừ tài khoản không được nạp tiền sẽ được đưa vào lưu trữ. Các tài khoản của Khách hàng tham gia chiến dịch thưởng này không thể tham giá các chương trình khuyến mại và tiền thưởng khác của công ty.
 14. Công ty bút toán các khoản thanh toán cho các đối tác đã giới thiệu khách hàng tham giá vào chương trình khuyến mãi này chỉ đối với các giao dịch được thực hiện sau khi tài khoản đã được nạp tiền. Hơn nữa, số tiền thanh toán có thể bị giảm tương ứng với số tiền quỹ của Khách hàng trong tài khoản cho tháng báo cáo.
 15. Để ngăn chặn các hành vi gian lận công ty có quyền, mà không có bất kỳ thông báo trước, theo ý riêng của mình bất cứ lúc nào có thể: trừ tiền thưởng, từ chối quỹ thưởng hoặc từ chối thanh toán lợi nhuận thu được với việc sử dụng tiền thưởng.
 16. Công ty có quyền thay đổi điều kiện và thời gian khuyến mãi.

Nâng cấp khoản nạp tiền của bạn với PushUp Bonus!

Nhận Tiền Thưởng

Khuyến mại đã hoàn tất

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2018 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus