TĂNG KHỐI LƯỢNG CỦA BẠN!

"Thưởng giao dịch 101%" cho một cơ hội thực sự để bắt đầu kinh doanh ngoại hối với mức đầu tư thấp và lợi nhuận gấp đôi! Tiền thưởng từ FreshForex giúp bạn tăng khối lượng giao dịch và do đó, có lợi nhuận bạn kiếm được. Bắt đầu giao dịch ngoại hối hiệu quả với chiến dịch "Thưởng giao dịch 101%".

Điều gì là tốt, bạn sẽ nhận được tiền thưởng trên mỗi khoản tiền nạp.

 

THỰC HIỆN BA BƯỚC ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG:

Mở tài khoản và xác minh các thông cá nhân của bạn

Liên kết Tài khoản Classic MT4 hoặc Market Pro MT4 với chương trình khuyến mãi

Nạp tiền từ $ 1000

Các điều khoản chi tiết của chương trình khuyến mãi:

 1. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 13 tháng 6 năm 2016 đến ngày 8 tháng Một, 2018.
 2. Chỉ những tài khoản Classic MT4 và Market Pro MT4 không liên quan đến chương trình khuyến mãi "Megarebate 2.0" mới được hưởng khoản thưởng này.
 3. Để tham gia vào kế hoạch thưởng, bạn phải:
  1. Verify Xác minh dữ liệu cá nhân;
  2. Liên kết một trong các tài khoản giao dịch của bạn với gói tiền thưởng trong Client Area. Hơn nữa bạn không thể thay đổi tài khoản đã chọn;
 4. Mức thưởng dựa trên số tiền nạp: 101% trên mỗi khoản tiền nạp từ 100 USD / 90 EUR.
 5. Nếu trong trường hợp chuyển đổi tiền, trả phí nạp tiền hoặc các khoản chi phí khác ít hơn số tiền yêu cầu, tiền thưởng sẽ không được cung cấp.
 6. Nếu net của quỹ tiền (tất cả khoản tiền nạp trừ tiền rút) từ khi bắt đầu chương trình khuyến mãi đến thời điểm nạp tiền là âm, tiền thưởng sẽ không được cung cấp.
 7. Các giao dịch tiếp theo không được hạch toán như tiền nạp:
  1. Tiền nạp được thực hiện trước khi liên kết tài khoản của khách hàng với chương trình;
  2. Chuyển nội bộ từ tài khoản khác của khách hàng sang tài khoản tham gia khuyến mãi;
  3. Bất kỳ phần thưởng, tiền thưởng, tiền bồi thường do công ty cung cấp;
  4. Tiền nạp trở lại là kết quả của việc hủy bỏ yêu cầu rút tiền.
 8. Mọi yêu cầu rút tiền và chuyển khoản nội bộ cho các tài khoản khác được cân nhắc sẽ rút tiền khuyến mãi.
 9. Số tiền thưởng hoạt động tối đa được cung cấp theo khuyến mãi này không được vượt quá 5 000 USD / 4 500 EUR. Sau khi tiền thưởng bị hủy bỏ, bạn có thể đăng ký lại lần nữa số lần không giới hạn dựa trên quy định về tiền thưởng.
 10. Khoản tiền thưởng được ghi có vào cột "Credit", nhằm mục đích duy trì tài khoản trong trường hợp vốn giảm và tăng khối lượng giao dịch.
 11. Tiền thưởng bị trừ một phần từ tài khoản nếu số tiền hiện có trên tài khoản vượt quá số tiền vốn vào thời điểm ghi có tiền thưởng (với các khoản tín dụng bổ sung vào tài khoản).

  Ví dụ:
  Công thức cho việc trừ một phần tiền thưởng: (Số tiền hiện có trong tài khoản) - (Số tiền vốn vào thời điểm ghi có tiền thưởng đầu tiên) - (Tất cả tiền nạp) - (Tiền thưởng)
  Sau khi nhận được tiền thưởng, các khoản tiền trong tài khoản được tính dựa trên công thức: Số dư + Credit + Lợi nhuận / lỗ thả nổi trên các lệnh mở.
  Ví dụ, số dư là 250 USD và lợi nhuận thả nổi là 50 USD. Bạn xin tiền thưởng và nạp 1000 USD. Sau đó, sau khi nhận được tiền thưởng, khoản tiền của bạn sẽ là 2 310 USD (250 + 50 + 1000 + 1 010).
  Nếu một lệnh mở ra chuyển sang thua lỗ, một khoản lỗ thả nổi là 100 USD, số tiền là 2160 USD (250 - 100 + 1000 + 1010). Trong trường hợp này, tiền thưởng vẫn giữ nguyên: 1010 USD.
  Sau đó bạn đóng lệnh lỗ với kết quả trừ 100 USD, trong lần giao dịch tiếp theo bạn kiếm được 200 USD. Trong trường hợp này, tiền quỹ là 2 360 USD (250 - 100 + 200 + 1 000 + 1 010). Bây giờ, bởi vì quỹ tiền hiện tại vượt quá quỹ sau khi tính tiền thưởng, tiền thưởng sẽ ít hơn 50 USD. 2 310 - 2 360 = -50 USD. Tiền thưởng kích hoạt sẽ là 1 010 - 50 = 960 USD, trong khi đó số tiền quỹ sẽ là 2 310 USD.
  Nếu khách hàng nạp tiền lần nữa và nhận tiền thưởng, khoản thanh toán tiếp theo sẽ tính cho các khoản tiền này và tiền thưởng sẽ KHÔNG giảm theo số tiền đặt cọc.

 12. Tiền thưởng bị trừ hết từ tài khoản:
  1. Trường hợp rút tiền từ tài khoản kể cả chuyển tiền nội bộ;
  2. Nếu số dư của một tài khoản là âm và không có lệnh mở;
  3. Nếu kế hoạch thưởng bị vô hiệu hóa cho khách hàng đó;
  4. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2018 cho tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi.
 13. Công ty có quyền lấy lại lên đến 50% tiền thưởng đối với khách hàng được thu hút bởi các đối tác và tham gia vào chương trình khuyến mãi này.
 14. Công ty có quyền thay đổi điều kiện và thời hạn của chương trình khuyến mãi.
 15. Các khoản tiền được cung cấp theo khuyến mãi này chỉ nhằm mục đích tăng vốn kinh doanh. Để ngăn chặn các hành vi gian lận (lạm dụng các điều khoản của chương trình khuyến mãi) và rửa tiền, công ty có quyền mà không có bất kỳ thông báo trước vào bất kỳ lúc nào: trừ các quỹ thưởng, từ chối trả tiền thưởng hoặc 50% lợi nhuận . *

  * Đoạn này nhằm mục đích ngăn chặn gian lận (lạm dụng các điều khoản của chương trình khuyến mãi) và rửa tiền. Không có nghĩa là Công ty áp dụng các giới hạn trên, nó xem các tài khoản liên quan đều là các tài khoản vi phạm bất kỳ quy tắc nào, bởi vì không phải trong mọi trường hợp có thể xác định rõ ràng một sự vi phạm các quy tắc này một cách rõ ràng. Xác suất hủy bỏ tiền thưởng của bạn dựa trên những căn cứ này không vượt quá 5%.

Mở rông cơ hội giao dịch của bạn với FreshForex!

Đăng ký

Khuyến mại đã hoàn tất

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2018 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo
Đặt câu hỏi
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có
Viết