CHỌN LÃI SUẤT NẠP TIỀN TỐT NHẤT!

Bạn có muốn duy trì và tăng vốn của bạn? chiến dịch khuyến mãi 48% mỗi năm cho phép bạn thực hiện điều đó dễ dàng và lợi nhuận hơn! Đề xuất độc đáo: giờ bạn không chỉ tăng vốn của ban bằng cách giao dịch Ngoại hối, mà còn nhận được thanh toán tiền thật hàng tuần trên số vốn nhàn rỗi lên đến 48% mỗi năm.

12 năm hoạt động bền vững trên thị trường Ngoại hối là một sự đảm bảo về độ tín nhiệm của chúng tôi.

Nó hoạt động như thế nào?

$10 000

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

 

$4 000

VỐN GIAO DỊCH

 

$6 000*

LỢI NHUẬN GIAO DỊCH

 
 

$6 000

VỐN NHÀN RỖI

 

$1 440**

THANH TOÁN KHUYẾN MÃI

 

$17 440*

SỐ DƯ TÀI KHOẢN
TRONG 6 THÁNG

*số tiền chỉ minh họa ví dụ và phụ thuộc vào lợi nhuận thực tế giao dịch của bạn.
**số tiền chỉ minh hoa ví dụ và phụ thuộc vào số tiền vốn nhàn rỗi thực tế và doanh thu giao dịch.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH:

Mở tài khoản giao dịch và
xác minh CMND của bạn

Liên kết tài khoản giao dịch của bạn
đến chiến dịch khuyến mãi

Đó là tất cả! Nhận lợi
nhuận mỗi tuần!

Điều khoản chi tiết của chương trình 48% mỗi năm:

 1. Thời gian của chương trình: từ ngày 1 tháng 12 năm 2016 đến ngày 1 tháng 9 năm 2018.
 2. Tài khoản Classic MT4 và Market Pro MT4 không liên kết với chương trình "Megarebate 2.0" được tham gia vào khuyến mãi này. Số lượng tài khoản tham gia bị giới hạn.
 3. 3. Tham gia vào khuyến mãi này, bạn cần:
  1. Xác minh dữ liệu cá nhân của bạn;
  2. Liên kết tài khoản của bạn đến khuyến mãi.
 4. Với khuyến mãi này, bạn nhận được lãi suất trên số vốn nhàn rồi trong tài khoản của bạn. Thưởng của bạn bao gồm vốn nhàn rỗi dương mỗi ngày và khối lượng giao dịch được thực hiện từ lúc bạn tham gia vào khuyến mãi. Tổng số tiền lãi phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của các lệnh được đóng và được tính toán sử dụng bảng dưới đây:
  Khối lượng giao dịch mỗi tuần Lãi suất trên vốn nhàn rỗi mỗi năm
  từ 0.05 lot 3%
  từ 0.25 lot 6%
  từ 2.50 lot 12%
  từ 12.50 lot 24%
  từ 25 lot 36%
  từ 50 lot 48%
 5. Phần thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn vào cuối mỗi tuần và có thể được rút mà không có bất kỳ giới hạn nào.
 6. Tổng số tiền quỹ nhận được theo chương trình này có thể được giao dịch hoặc rút mà không có giới hạn nào.
 7. Phần thưởng hàng tuần sẽ không được ghi có trong trường hợp có lệnh rút vốn nào từ tài khoản của bạn, bao gồm cả việc chuyển sang tài khoản khác.
 8. Giao dịch với kết quả tài chính bằng 0 không được tính vào khuyến mãi hiện tại.
 9. Lãi suất không được chi trả đối với tiền thưởng ghi trong mục “Credit” của tài khoản giao dịch.
 10. Công ty có quyền ngắt kết nối khách hàng với khuyến mãi hiện tại và hủy phần thưởng.
 11. Công ty có quyền thay đổi thời gian và điều khoản khuyến mãi hiện tại.

48% MỖI NĂM – ĐỀ XUẤT TỐT NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI!

Tham gia

Khuyến mại đã hoàn tất

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2020 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus