Bounce prior to a further drop

13 tháng Giêng 2016, USD/JPY

No significant changes.

We assume that the wave iii is being formed, which, as we noted, was apparently extended, which explains its slow pace.

In the near future we expect a small corrective upward rebound of the price followed by drop, during which the wave iii will take its final form.

Bounce prior to a further drop

No significant changes.

We assume that the wave iii is being formed, which, as we noted, was apparently extended, which explains its slow pace.

In the near future we expect a small corrective upward rebound of the price followed by drop, during which the wave iii will take its final form.

Vasiliy Lukin
Nhà phân tích của «FreshForex» công ty
Xem thêm:
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus