Buy a bounce within 1.2143-1.2140

14 tháng Giêng 2021, EUR/USD

Technical observation

On the chart above, price is trading with an increasing bearish momentum above a supportive zine it established around 1.2143-1.2140; my expectation is either a rejection of price within the zone or a clear penetration below it with a big red candle. In case of a bounce within the zone, pick long positions within it with your take profit at 1.2269 and stop loss at 1.2071. However, if there is a clear break below the same zone with a big red candle, wait for a correction to it and a bounce confirming a possible momentum to the lower side before you pick short positions with your take profit at 1.1907 and stop loss at 1.2200.

Trade recommendation

Wait for a bounce within 1.2143-1.2140 to buy EUR.

Imelda Maseno
Analyst of «FreshForex» company
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus