manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus

Close
Đăng nhập

USDJPY: medium-term sells of the pair.

30 Tháng sáu 2020, USD/JPY

• Long-term trend: temporary uncertainty. The maximum accumulation of volumes of the current contract is located in the range, of quotations 107.128-107.221. At the moment, the pair is trading higher, indicating the strength of buyers.USDJPY: medium-term sells of the pair.

• Medium-term trend: goes short. The maximum accumulation of volumes of the current contract is located in the range, of quotations 107.268-107.378. At the moment, the pair is trading higher, indicating the weakness of sellers.

• The area of profitable prices for sell in terms of marginal cover is located between zones 1/4 and 1/2 constructed from the minimum 23.06.2020.

• Quotation of the lower boundary of the zone 1/4-106.852.

• Quotation of the lower boundary of the zone 1/2–107.679.

• Intraday objectives: update the lows from 23.06.2020-106.038.

• Medium-term objectives: test the higher bound of GWCZ –104.828.USDJPY: medium-term sells of the pair.

• Trading recommendations: sells from the range of favorable prices in the formation of a reversal pattern.

• Sell: 106.852-107.679, Take Profit 1-106.038, Take Profit 2-104.828.

• WCZ (weekly control zone)

• GWCZ (golden weekly control zone)

• SWCZ (silver weekly control zone)

James Hoggarth
Analyst of FreshForex
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .