Remain long towards 1.33342.

14 Tháng hai 2020, GBP/USD

Wave Analysis

Perfectly as previously forecasted, the cable bounced off from 1.28830 and is currently heading to the upper side, as long as the price remains above this level, we expect this bounce to have marked and end to the corrective wave (4) that the current bullish price rally is the continuation of the impulsive wave (5) to the upper side and should break above 1.33342. If the price breaks and closes above this level, then the price will likely continue to the upper side and should break above 1.41250.

Trade Recommendations:

Remain long towards 1.33342.

Graham Osano
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus